ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ: a karriertrend.hu portálon történő adatkezelésekről

Bevezető

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) a Salescapital Szolgáltató Kft.. (továbbiakban: Adatkezelő) karriertrend.hu portálján (továbbiakban: Portál) megvalósított és az online marketing tevékenységére vonatkozó személyes adatok kezeléséről nyújt tájékoztatást az egyes adatkezelési célokra tekintettel, az adatok gyűjtésével egyidőben, annak érdekében, hogy Adatkezelő a GDPR 13. cikkében előírt tájékoztatási kötelezettségének eleget tegyen.

A Tájékoztató a keltének napjától kezdve visszavonásig hatályos a Portálon vagy ahhoz kapcsolódóan az online marketing tevékenységgel megvalósított személyes adatok kezelésére vonatkozóan.

Személyes adat minden természetes személyre vonatkozó információ vagy információrészlet, mely alapján közvetlenül (pl. neve alapján) vagy közvetve (pl. személyes egyedi azonosító útján) az érintettet (vagyis az adat alanyát) azonosítani lehet. A személyes adatok körébe tartozhat pl.: a családi név, utónév, lakcím, IP cím, e-mail cím, a böngésző által az internetes eszközökre elhelyezett cookie- / süti-azonosító.

A 16. életévüket be nem töltött személyek önállóan nem járulhatnak hozzá a személyes adataik kezeléséhez. Ezért a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén, a kiskorú személyes adatait és az azok kezeléséhez történő hozzájárulást a törvényes képviselőtől kérjük. A törvényes képviselő jóváhagyása egyben a 16. életévét be nem töltött személy felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja.

Ha nem vagy még 16 éves, akkor Portálunkon ne add meg önállóan az adataidat és ne add hozzájárulásodat az adataid kezeléséhez. Kérd meg a szüleidet, hogy olvassák el ezt az Adatkezelési tájékoztatót és ők adják meg helyetted az adataidat és nevedben a hozzájárulást az adataid kezeléséhez!

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa.

A Tájékoztatóban nem részletezett kérdésekről irányadó jogszabály:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).

Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Salescapital Szolgáltató Kft.

Képviseli: Papp János Balázs és Tüske Szabolcs együttes cégjegyzésre jogosult ügyvezetők

Székhely: 7621 Pécs, Rákóczi út 17.

E-mail: [email protected]

Tel.: +36 70 904 6488

Adatkezelések:

A.1. Cookie-kal kapcsolatos információk

A sütik felsorolása és a vonatkozó részletes tájékoztatónk a Portálon található pop-up ablakban és a Cookie- / sütitájékoztatóban található.

Nem alkalmazunk és nem engedélyezünk a Portálon olyan sütiket, amelynek eredményeképpen harmadik személyek a felhasználó hozzájárulása nélkül adatokat gyűjthetnek.

Adatkezelő kizárólag olyan sütiket alkalmaz, amelyekről egyértelműen meg lehet állapítani, hogy milyen adatokat kezelnek a sütin keresztül, illetve milyen célból és mely harmadik személy számára gyűjtenek adatokat, amennyiben erre sor kerül.

A felhasználó / Portál-látogató által rögzített adatokat tároló sütikről, a hitelesítési munkamenet sütikről, a felhasználóközpontú sütikről, a multimédia-lejátszó munkamenet sütikről, a terheléskiegyenlítő munkamenet sütikről, illetve a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütikről az érintettet előzetesen tájékoztatni szükséges, azokhoz az érintett hozzájárulása azonban nem szükséges. Egyéb sütik alkalmazása esetén az érintett előzetes hozzájárulását is be kell szerezni.

A Portál-látogató, mint érintett kifejezett hozzájárulása esetén cookie-kat, követőkódokat, mérőkódokat, azonosítómegoldásokat, pixeleket használunk fel arra, hogy a felhasználók / Portál-látogatók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsünk meg. Ez vonatkozik az olyan eseményadatok átadására is, mint például az oldalmegtekintés.

Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

Az felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy minden sütit elfogadjon, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngészők „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjaiban találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tapasztalni fogja, hogy cookie nélkül a Portál működése nem teljesértékű. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban

Google Ads konverziókövetés használata

A „Google Ads” nevű online hírdetési platformot használjuk, továbbá annak keretein belül igénybe vesszük a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Amikor a felhasználó a Portált Google-hirdetés által éri el, akkor egy, a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott. Amikor a felhasználó / Portál-látogató a Portál bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Amennyiben a felhasználó nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy a böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

Portálunk a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a felhasználó számítógépére mentenek, így elősegítik az általa látogatott weblap használatának elemzését. A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használja a látogató a Portálunkat, továbbá arra, hogy a Portál aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen részünkre, valamint, hogy a számunkra a Portál- és az internet használattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Portál-látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészője megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a Portálunk nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozható továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Portál-használattal kapcsolatos adatokat (beleértve az IP-címet is), ha a látogató letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

A Google Analytics rendszerét Portálunk látogatottságának elemzéséhez rendszerfejlesztés céljából is használjuk. Ebben az esetben nem gyűjtünk személyes adatokat. Az ilyen adatokat megosztjuk a Google más szolgáltatásaival fejlesztési célból. A Google Analytics rendszerét a Portál-látogató, mint érintett hozzájárulása után marketing célra is használjuk.

Facebook-hirdetések használata

A Facebook hirdetési rendszerét használjuk, mint Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe vesszük a Facebook-pixel megoldást. A Facebook-hirdetések a Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) szolgáltatása. Amikor egy felhasználó / Portál-látogató a Portálunkat felkeresi, a hozzájárulás után egy cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott. Amikor a felhasználó a Portál bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Facebook és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a Portál járt, és milyen oldalakat tekintett meg. Minden látogató másik Facebook cookie-t kap. Az információk – melyeket a Facebook cookie-k segítségével szereztünk – azt a célt szolgálják, hogy pontosabban tudjunk hirdetéseket megjeleníteni a Portál-látogatóink számára, és a segítségükkel konverziós információkhoz is jutunk. Ha a felhasználó / Portál-látogató nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy a böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután nem fog szerepelni a látogatási, illetve konverziókövetési statisztikákban. A Facebook-pixel által telepített cookie segítségével a Portálunk látogatóiról kifejezett hozzájárulásuk után olyan eseményeket is gyűjtünk, mint például az oldallátogatás. Ha egy Portál-látogató visszavonja a hozzájárulását, amit előzőleg a Facebook-pixelek működéséhez adott, az Portál újratöltése után törlődnek a böngészőjéből a kapcsolódó cookie-k. A Facebookon belül a felhasználó módosíthatja a saját hirdetési beállításait ezen a linken keresztül: https://www.facebook.com/ads/preferences. A Facebook adatvédelmi információi itt találhatók: https://www.facebook.com/privacy

Gemius S.A. által készített forgalommérési programkódokat használata

Tájékoztatjuk, hogy a Portálon az „Infinety Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.) ( továbbiakban: Infinety Invest) a külső hirdetésekhez kapcsolódóan közvetlen üzletszerzési célból cookie-kat helyez el az Ön számítógépén és/vagy mobil eszközén, amelyeket az Infinety Invest harmadik személyek részére –adatértékesítés vagy egyéb módon történő felhasználás céljából – továbbíthat. Ezen harmadik személyek az Infinety Investtel szerződéses kapcsolatban álló hirdetők, ügynökök, illetve egyéb üzleti partnerek.

Tájékoztatjuk, hogy ezen cookie-k kezelése tekintetében adatkezelőnek az Infinety Invest minősül.

Infinety Invest az általa a Portálon elhelyezett hirdetések hatékonyságának méréséhez az iparág sztenderd mérőrendszereként elfogadott, a Gemius S.A. online kutatóintézet által működtetett internetes forgalom mérésére szolgáló, a Gemius S.A. által készített forgalommérési programkódokat használ. Infinety Invest a konténerkód kialakításához külső Szolgáltatót vesz igénybe, a Google Inc. Szolgáltató Tag Manager® szolgáltatását használja.

Az Infinety Invest által elhelyezett cookie-król bővebb információkért kérjük, hogy látogasson el a www.infinety.hu weboldalra.

Az Infinety Invest Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: [https://infinety.hu/upload/files/infinety_group_adatvedelem.pdf].

A.2. Szervernaplózás

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja a Portál látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, valamint a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok ellenőrzése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő szolgáltatásnyújtásának biztonságához fűződő jogos gazdasági érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozója (lsd: Adatfeldolgozók)

Adatfeldolgozók:

Webcapital Kft. (Székhely: 7621 Pécs, Rákóczi út 17.) – Tárhelyszolgáltató és a Portál karbantartása

InfoComplex Kft.(Székhely: 7632 Pécs, Littke J. utca 21.) – Informatikai rendszer karbantartása (tárhelyen található adatokhoz hozzáfér)

Harmadik országba törtéadattovábbítás:

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

Tájékoztatás az érintetti jogokró

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

A rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont, továbbá a látogató, mint érintett IP-címe, böngészőjére vonatkozó adatok, mint neve, verziója, továbbá operációs rendszer. A rendszer logolja továbbá azt az információt, hogy a látogató melyik oldalról érkezett.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Törlési kötelezettség beálltáig, tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlásáig, szervezszolgáltató általi törlésig, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követő 6 hónap.

A.3. E-mailben történő kapcsolatfelvétel

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja az üzenetben feltett kérdések megválaszolása, kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása a Portál látogatóinak, kapcsolattartás biztosítása Adatkezelővel.

Az adatkezelés jogalapja:

I ) Amennyiben az e-mail írója természetes személy, akkor a hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, mely a hozzájárulás

visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

II.) Amennyiben az e-mail írója nem természetes személy (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság) ügyfelünk kapcsolattartója, akkor az Adatkezelő szolgáltatása nyújtásához fűződő jogos gazdasági érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)

Adatfeldolgozók:

Webcapital Kft. (Székhely: 7621 Pécs, Rákóczi út 17.) – Tárhelyszolgáltató és a Portál karbantartása

InfoComplex Kft.(Székhely: 7632 Pécs, Littke J. utca 21.) – Informatikai rendszer karbantartása (tárhelyen található adatokhoz hozzáfér)

Harmadik országba törtéadattovábbítás:

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

Tájékoztatás az érintetti jogokró

I.) Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak  törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát;

II.) Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

I-II.) Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy Ön nem tudja felvenni a kapcsolatot Adatkezelővel.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

I-II.) Vezeték-és keresztnév, e-mail-cím, az érintett által az „üzenetben” megadott egyéb információ, valamint a rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

I.) Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követő január hónap végén, amikor a teljes levelezés átvizsgálása történik, ilyenkor ugyanis az összes olyan e-mail törlésre kerül, ahol az adatkezelési cél teljesült.

II.) Törlési kötelezettség beállta, tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlása, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követő január hónap végén, amikor a teljes levelezés átvizsgálása történik, ilyenkor ugyanis az összes olyan e-mail törlésre kerül, ahol az adatkezelési cél teljesült.

A.4. Az Adatkezelőre vonatkozó felmérésekhez, kérdőívekhez kapcsolódó adatkezelés

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az Adatkezelő eseti jelleggel, saját döntése alapján a Portálra feltöltött kérdőívek, illetve felmérések segítségével kívánja az olvasók / Portál-látogatók /  szolgáltatásai és cikkei iránt érdeklődők (Érintettek) Adatkezelő felé fennálló vagy bizonyos kérdésekben megnyilvánuló elvárásait, elégedettségét, véleményét felmérni, majd az eredmény alapján a szolgáltatásait, híreit az igényeknek megfelelően igazítani, biztosítani, alakítani.

Az adatkezelés célja az, hogy  információt gyűjtsünk konkrét kérdésekben, témákkal kapcsolatosan, mint például az Önnek nyújtott szolgáltatásainkkal, termékeinkkel, illetőleg azok minőségével kapcsolatban, vagy például az Ön érdeklődési köréről, véleményéről, továbbá statisztikai célból. Legtöbb esetben ezek a kérdőívek, felmérések illetve közvélemény-kutatások kitöltése, megválaszolása névtelenül történik. Amennyiben a felmérésben nevét és elérhetőségét is kérdezzük, akkor ezeket az adatokat külön hozzájárulás nélkül marketing célra semmilyen formában nem használjuk fel.

Az adatkezelés jogalapja:

A kérdőívben megadott adatok (továbbiakban: Kérdőív Adatok) kezelésének jogalapja, az olvasóink, Portál-látogatóink részére nyújtott híreink és szolgáltatásaink figyelemmel kísérésével és javításával, valamint az eredmény alapján  a szolgáltatásaink és az igények összehangolásával kapcsolatos jogos érdekünk érvényesítése. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)

Adatfeldolgozók:

Webcapital Kft. (Székhely: 7621 Pécs, Rákóczi út 17.) – Tárhelyszolgáltató és a Portál karbantartása

InfoComplex Kft.(Székhely: 7632 Pécs, Littke J. utca 21.) – Informatikai rendszer karbantartása (tárhelyen található adatokhoz hozzáfér)

Harmadik országba törtéadattovábbítás:

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

Tájékoztatás az érintetti jogokról 

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy nem tudjuk az Ön véleményét figyelembe venni szolgáltatásaink / híreink javítása, alakítása során.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

Kérdőív Adatok, vagyis azon információk, amelyeket Ön egy kérdőív kitöltése, vagy felmérés illetve közvélemény-kutatás megválaszolása során vagy értékelés és vélemény adása során szolgáltat. A Kérdőív Adatok közé tartozhat, az Ön teljes neve, pontos címe, e-mail-címe és egyéb a kérdőív kitöltése során megadott személyes adat, információ (mint pl. az értékelés időpontja, tartalma, az értékelt termék / szolgáltatás, kérdésre adott válasz). Legtöbb esetben a kérdőíveknél a már szavazott Portál-látogató azonosítását segítő, a böngészőjére vonatkozó adatokat tároló sütin kívül semmilyen személyes adat tásolás nem történik.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

A kérdőíves felmérések megválaszolásával gyűjtött személyes adatokat a benyújtott illetőleg megválaszolt kérdőív időpontjától számított 3 éven belül töröljük, a többi adatot statisztikai célból anonimizálva tároljuk tovább.

A.5. Közösségi oldalakon történő adatkezelés

Közösségi oldalakon tartjuk olvasóinkkal / szolgáltatásaink iránt érdeklődőkkel a kapcsolatot, így a Facebook/Youtube/Instagram/LinkedIn közösségi platformokon

regisztrált nevet, illetve a felhasználói nyilvános profilképet láthatjuk, amennyiben érintett regisztrált ezekre a közösségi platformokra és ezt a beállításai során engedélyezte a közösségi platform üzemeltetőjének. Az adatkezelés a közösségi platformokon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi platform szabályozása vonatkozik.

A közösségi felületeinkre vonatkozó, így a Facebook-oldalunkkal, Instagram-profilunkkal, YouToube-csatornánkkal,  LinkedIn-oldalunkkal kapcsolatos adatkezelésünkre vonatkozó tájékoztatónkat az adott közösségi felületünkön tesszük közre, azon a felületen, ahol az adatkezelés zajlik és mindig ott, ahol az érintettek, vagyis a közösségi oldal, illetve profil felhasználói az adataikat megadják.

Azon a közösségi platformon, ahol a platform üzemeltetője a Salescapital Kft-vel közös adatkezelő lesz, mint pl. a Facebook-oldalunknál, ott a közös adatkezelésre vonatkozó megállapodás lényeges elemeit a közösségi felületünkön szintén közzétesszük, az adott platform

szabályozását és lehetőségeit is figyelembe véve.

Facebook-oldalunk:

https://www.facebook.com/karriertrend.hu

Instagram profilunk:

https://www.instagram.com/karriertrend.hu/

LinkedIn oldalunk:

https://www.linkedin.com/company/karriertrend/

YouTube csatornánk:

https://www.youtube.com/channel/UCr4U_leI6ebgUd7aEUn8v9Q

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja a Salescapital Kft. és Portálunk szolgáltatásainak népszerűsítése, reklámozása, híreinek eljuttatása, valamint a partnercégeink bemutatása, közösségépítés.

Az adatkezelés jogalapja:

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az oldal kedvelés / követés visszavonásával, a hozzászólása törlésével. A saját hozzászólásait a felhasználó bármikor törölheti. A hozzájárulás visszavonása az ezt megelőző adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai, valamint a közösségi platform üzemeltetője, pl. Facebook, a közösségi platform üzenőfalának, hírfolyamának, hozzászólásainak, stb. olvasói, mert a felhasználók egymás bejegyzéseit a közösségi platform szabályzatától, beállításaitól függően láthatják és különböző információkat tudhatnak meg egymásról.

A különböző közösségi platformon kezelt adatok címzettjeiről a közösségi platform felületén adunk tájékoztatást.

  • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
  • META. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland)
  • LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2 Ireland)
  • YouTube LLC (901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United States)

Harmadik országba törtéadattovábbítás:

A közösségi platformon pl. Facebook közzétett adatok az USA szerverein keresztül is továbbításra kerülhetnek, mely harmadik országban helyezkedik el.

A META Inc. SCC és DPA (adatfeldolgozói szerződés) dokumentumai itt érhetőek el:

https://www.facebook.com/about/privacy/update/printable

A Google LLC. SCC és DPA (adatfeldolgozói szerződés) dokumentumai itt érhetőek el:

https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms

Tájékoztatás az érintetti jogokró

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak  törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy nem tudunk közösségi portáljainkon kapcsolatot tartani.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

Közösségi platformonként változó adatokat kezelünk, a közösségi platform felépítésétől és adatkezelési beállításaitól, szabályzataitól függően, melyről az adott közösségi platformon elhelyezett tájékoztatónkban részletes tájékoztatást nyújtunk. Legtöbb esetben kezeljük a közösségi platformon használt nevet, valamint minden olyan adatot, melyet érintett nyilvánossá tett, például profil adatait, hozzászólásait, bejegyzéskedveléseit, un. lájkolást, stb.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása.

Az adatkezelés a közösségi platformokon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi platform szabályozása vonatkozik.

Megfelelő biztonság

Adatkezelő biztonsági rendszerének kialakítása során figyelembe vette a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Adatkezelő a tárhely üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Adatkezelő számítógépein, illetve hálózatán tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal, legalább felhasználói névvel és jelszóval lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről Adatkezelő rendszeresen gondoskodik.

Mit jelentenek az érintetti  jogok?

Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéseit és kérelmeit várjuk

postai úton:

Salescapital Kft., 7621 Pécs, Rákóczi út 17. címen,

e-mailen: [email protected]

telefonon: +36 70 904 6488 számon.

Az érintettek az adatkezelés teljes ideje alatt élhetnek az alábbi jogosultságokkal:

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint azok elektronikus másolatát is kérheti.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését.

Személyes adatok törléséhez való jog

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Személyes adatok korlátozásához való jog

Az érintett kérheti adott esetben az adatkezelés korlátozását, ameddig elbírálják igényét.

Például ha tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, vagy megkérdőjelezi a kezelt adatok pontosságát.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Ebben az esetben az adatkezelést meg kell szüntetni, kivéve, amennyiben az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek az érintett jogaival szemben elsőbbséget élveznek, illetve amennyiben az adatkezelést jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme indokolja.

Adathordozhatóság

Az érintett hozzájárulásán, illetve szerződés teljesítésén alapuló adatkezelések esetében az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az érintett ez alapján jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Kérheti továbbá személyes adatainak más adatkezelő részére történő továbbítását. Ezen jogának gyakorlása azonban nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás

Az érintettet speciális jogok illetik meg automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás esetében. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Adatkezelő eljárása

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja érintettet az intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó kéréseket. A kezelt személyes adatok másolata első esetben ingyenes, a további másolatokért felmerült költségeinkkel  megegyező összegű díjat számolunk fel.

Panasztételi lehetőség: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Tel.: +36 (1) 391-1400 

[email protected]  

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Kelt: Budapest, 2023. április 19.

Salescapital Kft.