Szerzői jogok

A karriertrend.hu honlapon (továbbiakban: lap) található tartalom a Salescapital Kft. (továbbiakban: üzemeltető) szellemi tulajdona. Kivételt képeznek ez alól azok az anyagok (fotók, videók, stb.), kiváltképp azok, amelyek a címében vagy a szövegében egyéb utalás található a szerző kilétére.
A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
A lap teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Salescapital Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
A karriertrend.hu domainnév, szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Salescapital Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
A karriertrend.hu és a Salescapital Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.