blank

2012-ben volt ilyen alacsony a konjunktúramutató értéke, mint idén ősszel

blank
blank

H I R D E T É S

Az üzleti helyzet javult, de a vállalkozások bizonytalannak ítélik a jövőjüket

Több mint 3000 hazai vállalkozást kérdezett meg jelenlegi és várható jövőbeni helyzetéről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézete (MKIK GVI). Az októberi vállalati konjunktúravizsgálatot még a koronavírus-járvány második hulláma következtében bevezetett jelentősebb novemberi korlátozások kihirdetése előtt végezte el az intézet. A félévente visszatérő felmérés célja a vállalatvezetők aktuális, rövid távú üzleti várakozásainak feltérképezése, amely az adatfelvétel idején rendelkezésre álló információkra és a vállalkozók szubjektív helyzetértékelésére támaszkodik.

A GVI által kiadott eredmények szerint a konjunktúramutató értéke 2020 októberében +14 ponton állt. A felmérés 1998-as kezdete óta a legalacsonyabb értéket jelentő 2020 áprilisi -25 pontról tehát jelentős, 39 pontos pozitív elmozdulás történt, ugyanakkor a jelenleginél alacsonyabb értéket 2020 áprilisát megelőzően utoljára 2012 októberében tapasztalhattak (+9 pont). A vállalkozások a múlt félévhez képest lényegesen kedvezőbben ítélik meg az üzleti klímát, érezhető a helyzethez való nagy mértékű alkalmazkodókészségük, várakozásaik ugyanakkor továbbra is bizonytalanok és vállalati kategóriák szerint erősen megoszlanak. Összességében a jövőbeni üzleti helyzetre, a beruházásokra, valamint a megrendelésekre vonatkozó várakozások egyaránt jelentősen optimistábbá váltak az elmúlt fél év során. A kilátások legnagyobb mértékű javulása a várható megrendelésekre vonatkozóan tapasztalható.

blank
1. ábra: A GDP és a GVI Konjunktúramutató alakulása

Megjegyzés: GDP adatok – szezonálisan és naptári hatással kiigazított, kiegyensúlyozott adatokból számolt, féléves növekedési ütemek, előző év azonos időszaka = 0, GDP bal oldali tengely, GVI Konjunktúramutató: jobb oldali tengely

2020 áprilisához képest az összes vizsgált kategóriában számottevően növekedett a konjunktúramutató értéke. Az üzleti klíma javulását leginkább a külföldi (rész)tulajdonban lévő, a 250 főnél nagyobb méretű, a döntően exportáló, illetve a feldolgozóipari cégek jelzik, továbbá jellemzően e cégek üzleti várakozásai javultak a legnagyobb mértékben az elmúlt fél év során. A válaszadó cégek átlagos kapacitáskihasználtsága 77%-os, ami 13 százalékponttal magasabb az áprilisban tapasztalt értéknél.

A jelenlegi üzleti helyzet értékelése arra mutat, hogy a koronavírus-járvány hatására kibontakozó gazdasági válság továbbra is jelentős, bár számottevően csökkenő mértékű negatív hatást gyakorol a Magyarországon működő vállalkozásokra. Látható, hogy leginkább a kis méretű, a kizárólag hazai értékesítésre termelő, a tisztán hazai tulajdonban álló, valamint az egyéb gazdasági szolgáltatások területén tevékenykedő vállalatok vannak kitéve a gazdasági válság jelenlegi hatásainak.

A vállalkozások a következő fél évben az április és október közötti időszakra vonatkozó várakozásaikhoz viszonyítva növekvő mértékű munkaerőkeresletre, ugyanakkor továbbra is minimális munkaerő-túlkínálatra számítanak: az egyenlegmutató -1,3 ponton áll, vagyis 20 ponttal magasabb 2020 áprilisához viszonyítva. A mutató jelenlegi szintje lényegében megegyezik a 2012 októberében mért -1,5, illetve a 2013 áprilisában tapasztalt -0,7 pontos értékekkel.

A jelenlegi adatok alapján munkaerő túlkínálat várható a kis- és középvállalkozások esetében, a kizárólag belpiacra termelő, a tisztán hazai tulajdonban lévő cégek körében, valamint a kereskedelemben, a szolgáltatások területén és az építőiparban. Létszámbővülésre számíthatunk viszont a nagyvállalatok, az exportpiacra (is) termelő cégek, a külföldi (rész)tulajdonban lévő vállalkozások, illetve a feldolgozóipari cégek esetében.

blank

2. ábra: Várható munkaerőkereslet
Forrás: GVI 2020

Megjegyzés: Az ábrán látható értékek százas skálára vetített egyenlegmutatók. Az egyenlegmutató minden esetben a pozitív és a negatív helyzetértékelést adó vállalatok arányának különbsége. Így a mutató –100 és +100 közötti értékeket vehet fel. –100-at akkor, ha minden cég negatívan és +100-at akkor, ha minden cég pozitívan ítéli meg a helyzetét.

(forrás: gvi.hu)

Szerző: K.T.

#vallalkozas #konjunktura #munkaeropiac

H I R D E T É S