blank

Elutalta a MÁK az első otthonfelújítási támogatásokat

blank
blank

H I R D E T É S

Az átlagosan egymillió forintos első otthonfelújítási támogatást az érintett 17 család szerdán kapja meg. A tapasztalatok szerint a családok elsősorban belső munkálatokat végeztek otthonaikban. A pénzügyi segítséget azok a családok vehetik igénybe, ahol gyereket várnak vagy gyereket nevelnek, így ezzel a lehetőséggel házaspárok, élettársi kapcsolatban élők és az egyszülős családok is élhetnek.

Az otthonfelújítási támogatás, amelyet az otthonteremtési program részeként hirdettek meg január 1-jétől, vissza nem térintendő támogatás, amelyből a felújítási költségek felét lehet finanszírozni, maximum 3 millió forintot.

A támogatáshoz a felújítási munkálatokról gyűjteni kell a számlákat, amelyeket a munkák befejezését követő 60 napon belül be kell nyújtani a MÁK-hoz. A beérkezett számlákat az államkincstár ellenőrzi, és miután jóváhagyta az egyes családok kérelmét, kiutalja a megfelelő összeget, azaz a felújításra fordított pénznek a felét, maximum 3 millió forintot.

Eddig 213 család nyújtotta be támogatási kérelmét. Az otthonfelújítási támogatás 2022. december 31-ig elérhető, minden gyereket váró vagy gyereket nevelő család egyszer veheti igénybe.

Az igénylőnek legalább egy év folyamatos tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie, amelyet legfeljebb 30 napra szakított meg az elmúlt egy évben. A tb-jogviszonyba a bel- és külföldi munkaviszony mellett beleszámít többi között a felsőoktatási jogviszony, a nyugdíj melletti munkavégzés, a hallgatói, diplomás gyed időszaka és az álláskeresési járadék is.

A támogatásról:  

•legalább egy 25 év alatti gyermeket nevelő családok meglévő otthona korszerűsítési/felújítási költségeinek felét átvállalja az állam, max. 3 millió forintig

•2021.01.01 és 2022. december 31. között igényelhető

•a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követő 60 napon belül be kell nyújtani a támogatási igényt,

•nem feltétele a CSOK igénylése

Fő feltételek:

köztartozás mentesség és minimum 1 éves munkavégzésből származó folyamatos tb-jogviszony szükséges

•az igénylő(k), illetve kiskorú gyermeke(ik) együttesen legalább 50%-os tulajdonrésszel kell, hogy rendelkezzenek az ingatlanban)

•Magyar Államkincstár bírálja el az igényeket,

•a támogatási igényt a munka befejezését követően, de minden számla kifizetése után kell – ezeket követő legkésőbb 60 napon belül, 30 napos bírálat és 5 napon belüli folyósítás, utólagos helyszíni ellenőrzés lehet 180 napon belül

Lakcímre vonatkozó feltételek

•az igénylés feltétele, hogy az igénylő/együttes igénylők saját, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket neveljenek háztartásukban, és valamennyien legalább egy éve a felújítással érintett lakásban rendelkezzenek lakóhellyel, egy éves a felújítandó ingatlanra szóló lakcímkártyával kell rendelkezni,

• valamint az az eset, amikor az érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy saját telken történő építés esetén a lakás ingatlan nyilvántartási bejegyzésére egy éven belül került sor.

Nem együtt élő szülők helyzete

1.a szülők a támogatáson osztozhatnak: amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos és a közös gyermekeiket külön-külön nevelik (pl.: elváltak, vagy már nem együtt élő élettársak),

•ennek feltétele, hogy külön-külön mindkettőjük lakóhelye megegyezzen legalább az egyik gyermekük lakóhelyével

2.az egyik szülő lemondhat a másik szülő javára (magánokiratban tett nyilatkozatban)

•amennyiben a 1. pontban felsorolt feltételek fennállnak

3.ha a két szülő közül csak az egyikük neveli a gyermekeket (közös állandó lakcímmel szükséges rendelkeznie az adott szülőnek és a gyermekeknek), akkor kizárólag ő lesz jogosult az igénylésre

4.nem kell alkalmazni az 1. és 2. pontban leírtakat, ha az adott fél már újabb párjával közös gyermeket nevel a közös háztartásukban (teljes összeg igényelhető)

A számlákra vonatkozó szabályok:

•a meghatározott építési tevékenységekre vonatkozóan a kivitelezést végző vállalkozóval 2021. január 1-je után megkötött szerződéssel kell rendelkezni

•a vállalkozó nem lehet sem az igénylő, együttes igénylés esetén házastársa vagy élettársa Ptk. szerinti közeli hozzátartozója

•2021. január 1-je után kiállított számlák fogadhatók el, amelyek az igénylő nevére és a felújított lakás címére kell, hogy szóljanak

•Falusi CSOK-hoz benyújtott számla (felújítás, korszerűsítés) nem fogadható el

•Átutalással teljesítendő számlák esetén igazolni kell a számla kiegyenlítését az igénylő fizetési számlája vonatkozó részének másolatával

•elfogadható 0% ÁFA tartalmú számla is (de 5% ÁFA tartalmú nem) 

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de maximum 3 millió forint, amely utólagosan lehívható, ezáltal a támogatási összeg teljes kihasználásához legalább 6 millió forint összegű költségvetés és számlabenyújtás szükséges.

Szakértő: Tóth Eszter, pénzügyi számviteli szakellenőr, Kék Indigó Kft.

#hitel #otthonfelujitas #palyazat #munkaviszony

H I R D E T É S