Sick man with daughter at home. The ill family.

Mi jár a dolgozónak, ha keresőképtelen?

blank
blank

H I R D E T É S

A munkaügyek egyik örök visszatérő kérdése: mi jár a dolgozónak keresőképtelenség esetén? Ki és milyen feltételek között jogosult betegszabadságra, illetve táppénzre? Hol és hogyan igényelhetjük, és mikor nem jár az ellátás?

A keresőképtelenség olyan helyzetekre vonatkozik, amikor valaki önhibáján kívül nem tudja ellátni a munkáját. Ennek megállapítása az orvos feladata.

Legtöbbször abban az esetben minősül valaki keresőképtelennek, ha saját vagy 12 éven aluli gyermekének a betegsége miatt a munkáját nem tudja ellátni. Az így kieső jövedelmet az egészségbiztosítás pótolja.

A betegszabadságra saját betegség vagy baleset jogán van lehetőség.

A betegszabadságot a munkáltató fizeti, ez a távolléti díj 70 százaléka. A távolléti díj – ha nincs teljesítménybér és bérpótlék – a távollét idejével arányos összege a havi fix összegű kifizetéseknek.

Maximális mértéke évente 15 nap, ha a munkavállaló év közben került a céghez, akkor ennek időarányos része. Igénybevételére azokban az esetekben van lehetőség, amikor az orvos keresőképtelennek nyilvánít valakit a táppénz 3-as, 4-es vagy 8-as kódjával.

A munka törvénykönyve alapján nem jogosult betegszabadságra az, aki társas vagy egyéni vállalkozó, a bedolgozók, illetve azok, akik munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak.

A táppénz a keresőképtelenség idejére biztosított általános pénzbeli ellátás. Mértéke függ a biztosítottság idejétől és folyamatosságától, de legfőképpen a munkáért kapott bruttó bértől. Táppénz az egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett munkavállalóknak jár.

Fizetetlen betegszabadság nem létezik. Akinek jár betegszabadság, annak jár jövedelem is. Fizetés nélküli szabadság esetén nem jár táppénz. Hasonlóan nem jár az ellátás letartóztatás, illetve szabadságvesztés idején, vagy ha valakinek más jogcímen jár egyéb támogatás.

A táppénz naptári napokra jár, tehát munkaszüneti napra, szabadnapra és pihenőnapra is maximum egy évig. Azok, akik csak egy évnél kevesebb folyamatos biztosítással a rendelkeznek a keresőképtelenség előtt, csak a biztosításban töltött időnek naptári napokban mért időtartamára kaphatnak táppénzt. Ennek összege 2021-ben a 167 400 forintos minimálbért alapul véve nettó 9 486 forint.

Táppénz jár gyermekápolás esetén is. Ennek időtartama elsődlegesen a gyerek életkorától és attól függ, hogy egyedülállóként neveli-e a szülő.

A táppénzre vonatkozó kérelmet a foglalkoztatóhoz kell benyújtani. Az ellátás visszamenőleges hatállyal is megállapítható, saját orvosa legfeljebb 5 napig, különleges esetekben és orvosi dokumentációval a kormányhivatal szakértő főorvosa 30, míg az orvosszakértői szerv által akár 180 napig is.

Koronavírussal való megbetegedésre nincs külön táppénz-szabály, a 8-as kódú “egyéb betegség” kategóriába tartozik.

Betegszabadságra jogosultak a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottak, illetve a közszolgálati és közalkalmazotti, állami szolgálati és kormánytisztviselői jogviszonyban állók.

#keresokeptelenseg #tappenz #betegszabadsag #ellatas #foglalkoztatas

H I R D E T É S