Automated manufacturing

Optimistábbá váltak a hazai vállalkozások az iparkamara felmérése szerint

blank
blank

H I R D E T É S

A hazai vállalkozások a múlt félévhez képest lényegesen kedvezőbben ítélik meg az üzleti klímát, várakozásaik azonban erősen megoszlanak vállalati kategóriák szerint. A jövőbeni üzleti helyzetre, a beruházásokra, valamint a megrendelésekre vonatkozó várakozások egyaránt jelentős mértékben optimistábbá váltak az elmúlt fél év során. A kilátások legnagyobb mértékű javulása a várható megrendelésekre vonatkozóan tapasztalható – olvasható a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének (MKIK GVI) felmérésében.

A felmérés célja az adatfelvétel idején rendelkezésre álló információkra és a vállalkozók szubjektív helyzetértékelésére támaszkodva a vállalatvezetők aktuális, rövid távú üzleti várakozásainak feltérképezése. Az áprilisi vállalati konjunktúravizsgálat 2790 vállalkozás körében, az adatfelvétel április 1. és 30. között, a koronavírus-járvány harmadik hulláma következtében bevezetett korlátozások fokozatos enyhítésének időszakában zajlott. Az eredmények tükrözik a folyamatokat: a konjunktúramutató értéke 2021 áprilisában +28 ponton állt, ez a felmérés 1998-as kezdete óta a legalacsonyabb értéket jelentő 2020. áprilisi -25 pontról tehát jelentős, egy év alatt összesen 53 pontos pozitív elmozdulást mutatja. A bizonytalansági mutató értéke 2020 áprilisához és októberéhez képest csökkent, jelenleg 54 ponton áll. Ez arra utal, hogy a magyar vállalkozások helyzetértékelése egyöntetűbbé vált a korábbiakhoz képest, ugyanakkor továbbra is polarizált, azaz a vállalkozások helyzetértékelésében jelentős különbségek tapasztalhatók vállalati kategóriák szerint.

blank
Forrás: KSH, GVI 2021
Megjegyzés: GDP adatok – szezonálisan és naptári hatással kiigazított, kiegyensúlyozott adatokból számolt, féléves növekedési ütemek, előző év azonos időszaka = 0
GDP bal oldali tengely; GVI Konjunktúramutató: jobb oldali tengely

Az üzleti klíma javulását leginkább a külföldi (rész)tulajdonban lévő, az 50–249 fő közötti, a döntően exportáló, illetve az építőipari cégek jelzik. Ezek a vállalkozások már ez előző konjunktúrafelmérés idején, 2020 októberében is pozícióikat és várakozásaikat tekintve jelentős javulásról számoltak be 2020 áprilisához viszonyítva, ám a legutóbbi adatfelvételhez képest kisebb mértékben változott a helyzetük. A nem exportáló, a tisztán hazai tulajdonban lévő, valamint az 50 fő alatt foglalkoztató cégek üzleti várakozásai azonban jelentős mértékben optimistábbá váltak az elmúlt fél év során. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a 10 fő alatti kis- és mikrovállalkozások körében a jelentős javulás ellenére is továbbra is recessziós várakozások tapasztalhatók. A jelenlegi üzleti helyzet értékelése arra mutat, hogy a koronavírus-járvány hatására kibontakozó gazdasági válság továbbra is jelentős, a tavaly őszihez hasonlóan negatív hatást gyakorol a Magyarországon működő vállalkozásokra. Látható, hogy a gazdasági válság jelenlegi hatásainak leginkább a kis méretű, a kizárólag hazai értékesítésre termelő, a tisztán hazai tulajdonban álló, valamint az egyéb gazdasági szolgáltatások területén tevékenykedő vállalatok vannak kitéve.

A válaszadó cégek a kapacitásuk kihasználtságáról is nyilatkoztak, ezt 70%-osnak ítélték, ami 5 százalékponttal alacsonyabb az októberben tapasztalt értéknél. A kapacitáskihasználtság 80%-kal a feldolgozóiparban a legmagasabb, ezt követi az építőipar 76, a kereskedelmi cégek 69, míg az egyéb gazdasági szolgáltatások 59%-kal. A kapacitáskihasználtság a döntően és a részben exportáló cégeknél 79–79%, míg a nem exportálók esetén csak 61%. A külföldi (rész)tulajdonban álló cégek jelenleg átlagosan 82%-os kapacitáskihasználtsággal működnek, míg a tisztán hazai tulajdonban lévő vállalkozások körében ez az arány 65%. A jövőben tervezett gépberuházások várható volumene +5, míg az építési beruházásoké -22 ponton áll. Mindkét mutató esetében jelentős növekedés történt októberhez viszonyítva: az építési beruházások várható volumene esetében 9, míg a gépberuházások esetében 13 ponttal nőtt a mutató az előző félévi értékhez képest.

A megrendelések várható alakulásával kapcsolatban szintén számottevő mértékben váltak optimistábbakká a vállalkozások: az előző félévhez képest 19 ponttal emelkedett a mutató értéke, így jelenleg +43 ponton áll. A felmérésből kitűnik, hogy a vállalkozások a következő fél évben ismét jelentős munkaerő-keresletre számítanak. Különösen a döntően exportra dolgozó, a külföldi (rész)tulajdonban lévő, illetve az 50 fő feletti létszámkategóriákba tartozó cégek esetén várható jelentős munkaerő-kereslet. Kiemelendő a szolgáltató szektor helyzete is, amely szintén számottevő létszámbővítési tervekről számolt be, összefüggésben a koronavírus-járvány következtében bevezetett korlátozó intézkedések fokozatos feloldásával, így a szolgáltatások helyreállásával.

blank
Forrás: GVI 2021
Megjegyzés: Az ábrán látható értékek százas skálára vetített egyenlegmutatók. Az egyenlegmutató minden esetben a pozitív és a negatív helyzetértékelést adó vállalatok arányának különbsége. Így a mutató –100 és +100 közötti értékeket vehet fel. –100-at akkor, ha minden cég negatívan és +100-at akkor, ha minden cég pozitívan ítéli meg a helyzetét.

(forrás: MKIK GVI)

Szerző: K.T.

#gazdasag #konjunktura #vallalkozas

H I R D E T É S