blank

A munkáltató munkavédelmi kötelezettségei: ha ezek nem teljesülnek, hagyd el a fedélzetet! (I. rész)

blank
blank

H I R D E T É S

Elesés a padlón fekvő tárgyakban, magasból való zuhanás, emberek, illetve kisgépek, járművek ütközése, veszélyes anyagokkal végzett munka, robbanás, a védőeszközök elhasználódása vagy meg nem léte, esetleg helytelen alkalmazása… lehetne folytatni a sort, hogy mi minden okozhat munkahelyi balesetet. Utólag persze könnyű okosnak lenni, hogy mit kellett volna tenni adott helyzetben, viszont egészségünk és testi épségünk megőrzése érdekében előre is lehet, sőt kell gondolkodnunk, hogy miként kerülhetjük el a balesetveszélyes helyzeteket.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása alapvetően a munkáltató feladata, ám jó, ha a munkavállaló is tisztában van, hogy mit várhat el az őt alkalmazó cégtől. Alapvetés, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató nem adhat pénzt vagy egyéb más megváltást.

Egészséges munkakörülmények: mindenkinek jár

A munkáltatónak biztosítania kell a biztonságos és egészséges munkakörülményeket a munkavállalói számára, ezért figyelembe kell vennie az emberi tényezőket a munkahely kialakításánál és a munkaeszközök, valamint a munkafolyamat megválasztásánál. Emellett fókuszálnia kell arra, hogy csökkentse az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamát, illetve káros hatását és a munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta igénybevételt. A cégeknek értékelniük kell a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, ebbe ugyanúgy beletartoznak az alkalmazott munkaeszközök, a veszélyes anyagok és készítmények, mint a munkavállalókat érő terhelések és a munkahelyek kialakítása.

A munkavédelmi feladatok ellátására munkavédelmi és munkaegészségügyi szakképesítésű személyeket kell foglalkoztatni. Emellett fontos, hogy a munkavállalók időben megkapják a szükséges utasításokat, valamint a tájékoztatást, és a munkáltatónak rendszeresen meg kell győződnie arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik-e, megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.

Intézkedések vészhelyzet esetén

Elvárható a munkáltatótól, hogy a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek figyelembevételével megfelelő munkaeszközöket biztosítson a munkavállalók számára. Ha új technológiákat vezetnek be a munkahelyen, már azok alkalmazása előtt kellő időben meg kell tárgyalni a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel, hogy milyen következményei lehetnek az alkalmazottak egészségére és a biztonságra.

Az új technológia bevezetésekor előfordulhat rendellenesség, illetve az egészséget veszélyeztető és nem biztonságos munkavégzés, az ezzel kapcsolatos bejelentést haladéktalanul ki kell vizsgálnia a munkáltatónak, majd megtennie a szükséges intézkedéseket, például közvetlen veszély esetén le kell állítani a munkavégzést.

Ha a vállalatnál munkabaleset, esetleg foglalkozási megbetegedés történik, azt a munkáltató köteles kivizsgálni és eleget tenni a bejelentési kötelezettségének. A balesetek megelőzése érdekében biztosítani kell a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát és védőképességét, a kielégítő higiénés állapotát, valamint a szükséges tisztítását, karbantartását (javítását) és pótlását.

blank

Vészhelyzet – már előre fel kell készülni rá

A munkavállalóknak azzal is tisztában kell lenniük, hogy a munkáltatójuk veszély esetén köteles megtenni minden indokolt intézkedést a munkahely kiürítésének érdekében ahhoz, hogy a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi feladatokat el tudják látni az illetékes szervek képviselői. Az ilyen veszélyhelyzetnél adódó teendők végrehajtásához arra alkalmas munkavállalókat kell kijelölni, meg kell határozni a létszámukat, fel kell őket készíteni és el kell látni őket megfelelő egyéni védőeszközzel.

A munkavállalókat foglalkoztató cégnek a létszámot és a tevékenységet figyelembe véve foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást kell biztosítania, ami közreműködik a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok ellátásában.

Hogy milyen munkakörülményeket és védőeszközöket kell biztosítania a munkáltatónak a nála dolgozók számára, arról cikkünk folytatásában írunk.

Forrás: ommf.gov.hu

Szerző: Kis Tünde

#munkavedelem #biztonsag #munkaltato #munkakorulmenyek #tuzvedelem

H I R D E T É S