blank

Uniós dilemmák a minimálbér körül – védeni akarják a megélhetési minimumot

blank
blank

H I R D E T É S

Az Európai Bizottság az európai minimálbérekre vonatkozó uniós irányelv-javaslatot terjesztett elő az Európai Unión belüli munkavállalók tisztességes megélhetésének biztosítására.

A javaslat

A javaslat a minimálbérek keretére vonatkozik, a nemzeti hagyományok, a nemzeti hatáskörök, valamint a szociális partnerek szerződési szabadságának tiszteletben tartásával. Továbbá tisztességes verseny biztosításával segít megvédeni azokat a munkáltatókat is, akik egyidejűleg tisztességes bért fizetnek a munkavállalóknak. – mondta Ursula von der Leyen, az uniós bizottság elnöke.

Ugyanakkor nem kötelezi a tagállamokat a törvényben előírt minimálbérek bevezetésére, és nem határoz meg közös minimálbér-szintet sem.

Mégsem lenne jó ötlet?

Egy ilyen követelmény bevezetése “teljes mértékben lehetetlen lenne”, és tönkretenné a gazdaságot – mondta Nicolas Schmit foglalkoztatásért és a szociális jogokért felelős uniós biztos. Mivel az egyes tagországok gazdasági teljesíténye között különbség van, nem lehetséges teljes mértékű azonosság a minimálbért illetően, azonban felzárkóztatásra és a különbségek lefaragására törekedni kell. Leszögezte, az Európai Bizottság nem ígér azonos mértékű minimálbért minden európainak. Ez nem lenne reális, logikus és felelősségteljes – húzta alá. Az uniós bizottság a minimálbérek meghatározása pozitív irányának ösztönzésére törekszik – tette hozzá.

blank
Forrás: MTI

A cél az uniós minimálbérek védelmének javítása

Az Európai Bizottság közleménye szerint, noha minimálbér minden uniós tagállamban létezik, többségükben a minimálbérek biztosításának védelme elégtelen, vagy hiányosságokkal küzd. A javasolt irányelv emiatt keretet hoz létre a minimálbérek védelmének javítására és hozzáférésének biztosítására az Európai Unió egészében.

A javaslatot tennének arra, hogy:

  • milyen fellépésekkel és hogyan biztosítható a minimálbérek megfelelő szintje,
  • milyen módszerekkel küszöböljék ki a minimálbér-ingadozásokat és -mentességeket, illetve korlátozásokat,
  • milyen módon alkalmazzák hatékonyan a minimálbérre vonatkozó nemzeti kereteket, illetve az ellenőrzési mechanizmusok bevezetésére  

 Célja az is, hogy valamennyi tagállamban elősegítse a kollektív bértárgyalásokat.

Azoknak az országoknak, amelyek törvényben szabályozzák a minimálbér mértékét, meg kell teremteniük a minimálbér megfelelő szintje meghatározásának feltételeit. A feltételeknek egyebek mellett tartalmazniuk kell a minimálbér megállapításának világos és stabil kritériumait, valamint a minimálbér rendszerének rendszeres és időben történő frissítését.

A javaslat az egyes országokban megállapított minimálbér-védelem jobb végrehajtását és nyomon követését írja elő. Az irányelvjavaslat szerint a tagállamoknak éves jelentést kell készíteniük a minimálbér-védelmi intézkedéseikről, amelyet be kell nyújtaniuk az Európai Bizottságnak.

Forrás: MTI

#EU #minimalber #torveny #berek #megelhetes

H I R D E T É S