blank

A családi pótlékról alapfokon

blank
blank

H I R D E T É S

A családi pótlék a gyermek születésétől kezdődően addig jár, amíg a gyermek köznevelési intézményben tanulmányokat folytat, legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét betölti. Az ellátás igénylése egyszerű folyamat, mégis gyakran kerül elő kérdés egyes speciális esetekben.  

A családi pótlék két jogcímen szerezhető – nevelési ellátás és iskoláztatási támogatás néven. Az állami támogatást a gyermek életkora alapján állapítják meg. A nevelési ellátás a tankötelezettségig jár, az iskoláztatási támogatás pedig a gyermek 20 éves koráig igényelhető, amennyiben a gyermek tanulója egy köznevelési intézménynek.

Nevelési támogatás jár annak, aki:

 • a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője
 • a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs
 • az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van
 • a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja,
 • a nevelőszülő, a gyám,
 • akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték
 • a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt,
 • a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett,
 • saját jogon is kérelmezhető a nevelési ellátást. Az teheti meg, aki 18. életévét már betöltötte, tartósan betegek, illetve súlyosan fogyatékos és iskoláztatási támogatásra való jogosultsága megszűnt.
blank

Iskoláztatási ellátást igényelhet mindenki, aki a nevelési ellátásra is jogosult. Az iskoláztatási ellátás igényelhető saját jogon, abban az esetben, ha a tankötelezettség már megszűnt, de tovább folytatódik a tanulmány egy köznevelési intézményben.

Fontos tudni, hogy vannak olyan esetek, amikor szüneteltetni kell a családi pótlékot.

Az ellátás folyósítását szüneteltetni kell a következő esetekben:

 • Abban az esetben, ha a családi pótlékra jogosult 3 hónapnál tovább tartózkodik az Unió és ez EGT térség határain kívüli országban, a távollét idejére szüneteltetni az ellátást.
 • Akkor is fontos szüneteltetni az ellátást, ha a külszolgálatot vagy külföldi szolgálatot teljesítő személy részére a családtámogatás alapján ellátásra jogosító gyermekre tekintettel jogszabály alapján egyéb ellátást folyósítanak. Ebben az esetben az egyéb ellátás folyósításának időtartamára kell szüneteltetni a családi pótlékot.
 • Amennyiben a 18 év fölötti ellátott rendszeres jövedelemmel rendelkezik, a folyamatos jövedelemszerzés negyedik hónapjától szintén meg kell szüntetni az ellátás igénylését.
blank

Családi pótlék összegek kétszülős családokban:

1 gyermek után 12 200 Ft

2 gyermek után 13 300 Ft / gyermek

3 vagy több gyermek után 16 000 Ft / gyermek

Tartósan beteg gyermek után 23 300 Ft/ gyermek

Nagykorú fogyatékos gyermek után 20 300 Ft / gyermek

Igényelhető-e visszamenőlegesen?

A családi pótlékot visszamenőleg, legfeljebb a kérelem benyújtásának napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultság már ettől az időponttól kezdve fennállt.

Hol és hogyan igényelhető?

A kérelem benyújtható személyesen a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál, a kormányablaknál, a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen, postai úton, elektronikusan (ügyfélkapus regisztrációt követően). Az igényt a „Kérelem családi pótlék megállapítására” elnevezésű formanyomtatványon kell benyújtani.

Forrás: eduline.hu

Bővebben: https://tinyurl.hu/OCGP/

#csaladipotlek #igenyles #tamogatas #csalad #gyermek

H I R D E T É S