blank

A jövő évi szigorítás ellenére sem lesz jobb a katások nyugdíjvárománya

blank
blank

H I R D E T É S

Továbbra is kettős veszély fenyegeti az 50 ezer forint tételes adót fizető katás vállalkozókat. 2021-ben szigorodnak a kisadózás feltételei, de a nyugdíjváromány tekintetében nincs javulás. A NyugdíjGuru foglalta össze a változásokat.

A katás vállalkozás révén szerezhető nyugdíjjogosultság

A kisadózó vállalkozás 2021-ben is a főállású kisadózó után havi 50 ezer forint, a főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint tételes adót fizet. A kisadózó vállalkozás választhatja, hogy a főállású kisadózó után magasabb összegű – minden megkezdett naptári hónapra 75 ezer forint – tételes adót fizet.

A főállású kisadózó a jogállás időtartama alatt biztosítottnak minősül, ennek következtében jogosult az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási ellátásokra, valamint álláskeresési járadékra, nyugdíj előtti álláskeresési segélyre is.

Fontos, hogy a nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő megállapításánál a főállású kisadózói jogviszony teljes időtartamát figyelembe kell venni. Ez a rendelkezés különösen fontos azoknak a főállású kisadózó nőknek, akik a kedvezményes nyugdíjat igényelnek. Számukra ugyanis a katás időtartamuk teljes egészében beszámít a kedvezményes nyugdíjra jogosító időbe akkor is, ha az érintett után a kisadózó vállalkozás csak havi 50 ezer forint tételes adót fizet.

Abban az esetben viszont, ha a főállású kisadózónak a törvényben meghatározott ellátás-számítási alapja a mindenkori minimálbérnél kevesebb, a biztosítási időnek csak az arányos időtartamát veszik figyelembe szolgálati időként a nyugdíj összegének kiszámítása során.

Az 50 ezer forint tételes adót fizető katás vállalkozókat emiatt 2021-ben is tovább súlyosbodó kettős veszedelem fenyegeti a nyugdíjuk tekintetében. Egyrészt a kata körébe tartozók nyugdíjszámítás során figyelembe vehető szolgálati ideje rövidebb lesz, és e rövidebb, arányosított szolgálati idő alapján kell majd megállapítani azt a nyugdíjszorzót, amellyel a számított nettó életpálya átlagkeresetüket meg kell szorozni a nyugdíj összegének meghatározásához. Másrészt ezt a számított nettó átlagkeresetet is csökkenti a katás időszakban beszámítható kereset nagyon alacsony összege.

Ha egész évben katás valaki, akkor az idei szökőév 366 napja helyett csak 228 nap olyan szolgálati időt szerez, amely a nyugdíjszámítás során majd beszámítható lesz.

blank

Azokra a katás vállalkozókra, akik 75 ezer forint tételes adót fizetnek, nem vonatkozik a szabály. Esetükben a nyugdíjjárulék alapját képező, a kata törvényben meghatározott kereset egy hajszállal még magasabb, mint a minimálbér, így az arányos szolgálati időre vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni.

A főállásúnak nem minősülő – havi 25 ezer forint tételes adót fizető – katás vállalkozó tb-szempontból egyáltalán nem biztosított, így e jogviszonyában szolgálati időt sem szerez.

A fentiek miatt a 2020-ban már közel 400 ezer kisadózó számára a nyugdíjcélú öngondoskodás méginkább elkerülhetetlennek látszik, mint a korábbi években.

Forrás: NyugdíjGuru

#nyugdij #kata #kedvezmenyesnyugdij #kisadozo #ongondoskodas

H I R D E T É S