blank

A szakképzést is érintik az új intézkedések

blank
blank

H I R D E T É S

A tanulókat és a veszélyeztetett korú vagy egészségügyi állapotú oktatókat is védeni akarják az új rendelkezéssel, mely a szakképzés működését szabályozza a korlátozások idején.

A határozat értelmében a közismereti és szakmai elméleti tanórákat, valamint a jelenlétet nem igénylő szakmai gyakorlati oktatást is online kell megszervezni. A mindenképpen jelenlétet igénylő szakmai gyakorlati oktatást tanműhelyben, illetve duális képzés esetében gazdasági környezetben kell megszervezni, lehetőség szerint hetente, tömbösítetten, kis létszámú csoportokban, és mindenképpen úgy, hogy a diákok között megfelelő védőtávolság legyen (vagy olyan dolog, amely fizikailag elválasztja őket egymástól), és maszkot, vagy azzal egyenértékű védőfelszerelést viseljenek.

Az iskoláknak a rendkívüli körülményeknek megfelelően, a duális képző partnerekkel együttműködve kell kialakítaniuk az óraterveket közlése szerint, és a munkabeosztás, valamint a vizsgaszervezés során figyelemmel kell lenniük az életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt veszélyeztetett oktatók és dolgozók érdekeire is. Az online oktatás során is tartani kell konzultációs, felzárkóztató, illetve az értékelést, számonkérést biztosító foglalkozásokat, ezért a vonatkozó óratervnek tartalmaznia kell ezeket.

Az iskolai rendszerű szakmai oktatás 2020. őszi szakmai vizsgaidőszakának még folyamatban lévő komplex szakmai vizsgáit, valamint az ágazati alapvizsgákat a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett kell megszervezni. A többcélú szakképző intézmények kollégiumaiban mind a szakmai gyakorlati oktatáshoz, mind a vizsgán való részvételhez biztosítani kell a kollégiumi ellátást a tanulóknak a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Forrás: MTI

#szakkepzes #gyakorlatioktatas #jarvany #szigoritasok

H I R D E T É S