Biology class at high school lab

Kinek fekszik a gimnázium, milyen előnye van a technikumnak? Iskolatípusok a középfokú oktatásban

blank
blank

H I R D E T É S

Nincsenek könnyű helyzetben a pályaválasztás előtt állók és szüleik, de a középiskolai oktatásban részt vevők sem. Folyamatosan változott az elmúlt években a szakképzés rendszere, amire az újdonságok a mindennapok részévé váltak, ismételten jött valami módosulás. Az idei tanév kezdetétől, azaz 2020 szeptemberétől a középfokú oktatásban az új iskolatípusokkal kellett megismerkednünk. Hogy mi a technikum, a szakképző iskola, a szakgimnázium és a gimnázium közötti különbség, ezt foglaljuk össze.

Szakképző iskola

A szakképző iskolában hároméves (de van olyan szakma, ahol 4 éves) képzéssel lehet elsajátítani egy szakmát. 2020-tól annyiban változott ez a fajta képzés, hogy a diák az első évben egy ágazati alapozó oktatásban vesz részt, amikor általános szakmai ismereteket tanul, így még egy éve van meghozni a döntést, hogy valójában milyen szakmát szeretne elsajátítani. Ezt viszont a 9. év végéig ki kell választania. Az első, az alapozó évet egy ágazati alapvizsga zárja, és a következő évben, azaz a képzés második évétől már az adott szakmához kapcsolódó ismereteket szerezheti meg a diák. Ennek az iskolának az a sajátossága, hogy gyakorlatorientált képzést nyújt, és ráadásul nem csak az iskolában, hanem a való életben működő cégeknél. A tanuló a tanulmányai első éve alatt állami ösztöndíjat kap, a második és harmadik évben pedig szakképzési munkaszerződés keretében foglalkoztatják a gyakorlati képzést nyújtó munkahelyen, ahol a tanulmányi eredményétől függ, hogy milyen mértékű havi jövedelemben és egyéb juttatásokban részesül.

Gimnázium

Talán ezt az iskolatípust érintette legkevésbé a szakképzés átalakítása, de míg évtizedekkel korábban a gimnázium négyosztályos oktatási intézmény volt, addig ma már négy, hat vagy nyolc (ahol nyelvi előkészítő évfolyam van, ott öt, hét vagy kilenc) évfolyammal működő gimnáziumok is vannak. Ez a nevelési-oktatási intézmény az általános műveltséget alapozza meg, az érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú iskolai tanulmányokra készíti fel a diákokat. Lehetőség van akár emelt szinten és plusz óraszámban tanulni a választott tantárgyakat, de ez az iskola semmilyen szakképzettséget nem ad. Viszont, ha valaki az érettségi megszerzése után nem tud vagy nem akar felsőoktatási intézménybe menni, de még tanulni szeretne, lehetősége van ingyenesen szakmát szerezni. A szakgimnáziumban művészeti, pedagógiai, kulturális szakmát és ezzel együtt érettségit adó képzés zajlik.

Technikum

Ez a kettő az egyben oktatási intézmény, ahol az általános műveltség megszerzése mellett szakmát is szerezhet a fiatal. A képzési idő öt év (de van olyan egészségügyi szakma, ahol hat év), aminek a végén egyszerre kap érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet a tanuló. Ahogy a szakképző iskolában, úgy a technikumi képzés elején is szakmai ágazati ismereteket oktatnak. Ebben az iskolatípusban két évig tanítják ezeket az ismereteket, és a szakmai ismeretek mellett közismereti tárgyak is az órarend részét képezik, hiszen fel kell készülni az érettségire. A képzés elkezdése után itt is van még idő a konkrét szakma kiválasztására, mivel a 10. év végén ágazati alapvizsgát kell tenni, és csak utána szükséges a duális képzés keretében elkezdeni a szakma tanulását. Matematika, magyar, történelem tantárgyból, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyag, mint a gimnáziumban és ugyanakkora óraszámban. Ezekből a tárgyakból érettségi vizsgát kell tenni, az ötödik érettségi tantárgy pedig maga a szakmai tárgy. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít, ezért az itt megszerzett eredmény és tudás előnyt jelent a szakirányú felsőoktatásba történő továbblépésnél. A diák a tanulmányai első két éve alatt itt is állami ösztöndíjban részesül, a duális képzésben pedig a szakképzési munkaszerződés alapján a tanulmányi eredményétől függően kaphat havi jövedelmet és egyéb juttatásokat.

Az iskolatípusokkal kapcsolatban van átjárhatóság: a szakképző iskolában és a technikumban a képzés alapképzéssel kezdődik, azonos szakmai tartalommal, bár nem ugyanolyan hosszú képzési idővel, így ez ebben a szakaszban lehetővé teszi az intézményváltást. A szakképző iskola elvégzése után a fiatal akár érettségi vizsgát is tehet, erre esti képzés keretében, két év alatt van lehetősége. Előfordulhat, hogy semelyik középfokú oktatási intézménybe sem veszik fel a fiatalt, ilyenkor, ha még tanköteles korú a gyermek, lehetősége van részszakmát tanulni, illetve részt vehet az új, felzárkózást támogató programban, a Dobbantóban. Ez a lehetőség a 16. évüket betöltött, de alapfokú végzettséggel nem rendelkezők alapkompetenciáinak fejlesztését célozza meg, műhelyiskolába való továbblépéssel és alapfokú végzettség megszerzésével.

Szerző: K.T.

#palyavalasztas #oktatas #iskolarendszer #szakkepzes

H I R D E T É S