blank

További szigorításokat követel az oktatásban a Pedagógusok Szakszervezete

blank
blank

H I R D E T É S

További szigorításokat követel a koronavírus-járvány miatt a Pedagógusok Szakszervezete, egyebek mellett azt, hogy a tesztelést minden oktatásban dolgozóra terjesszék ki, illetve a krónikus beteg pedagógusokat azonnal mentesítsék a tantermi munka alól.

Az érdekvédelmi tömörülés azt is szorgalmazza, hogy a fenntartóval és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal történő egyeztetés után az oktatási intézmények vezetői dönthessenek vírusfertőzés esetén a kéthetes bezárásról, online oktatás elrendeléséről.

Javasolták, hogy az általános iskolák ötödik évfolyamától vezessék be a hibrid oktatást, és a gimnáziumokat egységesen kezeljék az online oktatásban.

A szakszervezet megítélése szerint sokkal nagyobb munkaterhet jelent a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, ha a pedagógus tanteremben tanítja az alsóbb, digitálisan pedig a felsőbb évfolyamokat. Ezért javasolják, hogy a gimnáziumok ötödik évfolyamtól térjenek át a távoktatásra.

Követeléseik között szerepel, hogy minden 14 év alatti gyermek szülei közül az egyik kapjon az állam által biztosított 100 százalékos távolléti díjat. Emellett a tantermi oktatást és óvodai csoportban nevelést végző pedagógusoknak és a nyitva tartó kollégiumok nevelőtanárainak, a gyermekvédelemben feladatot ellátó dolgozóknak állapítsanak meg veszélyességi pótlékot, bérük 20 százalékát, illetve az idén online oktatást végző pedagógusoknak, oktatóknak egyszeri 100 ezer forintos támogatást fizessenek az otthonról végzett munka segítéséhez.

Követelik, hogy a GYED-en, GYES-en lévő, valamint otthoni munkát végző szülők gyermekei esetében függesszék fel a kötelező óvodáztatást. Kérik, hogy az állam munkáltatóként biztosítsa a védőfelszereléseket az oktatási intézményekben, és biztosítsa a megfelelő létszámú alkalmazottat a fertőtlenítések elvégzésére. Kérik továbbá, hogy a túlmunkákat hóvégi elszámolással azonnal fizessék ki, függesszék fel az eseti helyettesítésre vonatkozó jogszabály alkalmazását.  

A követeléseik között szerepel, hogy a 250 óra tanulói hiányzás szabályát függesszék fel, az utazási kedvezményt terjesszék ki a szociális szférában és az oktatásban dolgozókra is.

A közelgő középiskolai felvételik szabályait ideiglenes jelleggel, de azonnal át kell alakítani a járvány miatt, és nyilvánosságra kell hozni – szorgalmazták.

Forrás: MTI

#oktatas #jarvany #onlineoktatas #pedagogusok #szakszervezet #szigoritas

H I R D E T É S