blank

Változnak a köz- és taggyűlésekre vonatkozó szabályok

blank
blank

H I R D E T É S

Július 1-jétől a cégek döntéshozó szerveinek ülése újra megtartható a tagok személyes részvételével. Ezzel együtt továbbra is lehetőség van arra, hogy akár az összes tag online csatlakozzon az üléshez.   

Az ügyvezetés kezdeményezése alapján közgyűlés vagy taggyűlés megtartása nélkül is történhet határozathozatal. Ez különösen azokra az esetekre igaz, ha ezáltal az egészségügyi kockázat csökkenthető vagy az ülés megtartása a járványügyi korlátozások miatt nem lenne lehetséges a tagok teljes létszámban való személyes megjelenése mellett. 

Egy másik fontos határidő is bekerült a naptárba: ha az ügyvezetés a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályok alapján a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó ügyben határozott, ez utóbbi ülését legkésőbb október 15-ig össze kell hívni és ezen a fórumon kell határozni a korábbi döntésről. Ez megváltoztathatja, sőt, akár hatályon kívül is helyezheti a cégvezetés által meghozott rendelkezést. 

 Az ilyen esetekben különös körültekintéssel kell eljárni. A grémium által meghozott döntés ugyanis nem visszaható hatályú, tehát a módosítás nem érinti az ügyvezetés korábbi határozata alapján keletkezett jogokat és kötelezettségeket.  A rendkívüli ülést október közepéig akkor is kötelező összehívni és határozatot hozni, ha a járvány miatt a vállalkozás törzs- vagy alaptőkéjét le kell szállítani.

Forrás: Bán és Karika Ügyvédi Társulás

#jogszabaly #taggyules #kozgyules #munkajog

H I R D E T É S