blank

Változtak a szakképzési hozzájárulás szabályai

blank
blank

H I R D E T É S

A veszélyhelyzet ideje alatt változott a szakképzési hozzájárulás alanyainak köre és a hozzájárulás alapja. Az igénybe vehető fizetési kedvezményről szóló 22/2021. (I. 28.) Kormányrendelet értelmében 2021. január 1-től a módosítás érinti többek között a béren kívüli juttatásokat is: már a januári SZÉP-kártya-támogatás után sem kell a szakképzési hozzájárulást megfizetni.

Szakképzési hozzájárulásra kötelezett:

 • a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet az egyéni vállalkozó kivételével,
 • a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó és
 • a belföldön vállalkozási tevékenységet folytató külföldi adóügyi illetőségű személy, ha belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, vagy üzletvezetésének helye belföld.

A szakképzési hozzájárulás alapjának változása:

Az Szkt[3]. 106. § (1) bekezdése szerint „A szakképzési hozzájárulás alapja a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.”

Ettől eltérően 2021. január 1-jétől nem képezi a szakképzési hozzájárulás alapját:

 • a Szocho tv [4]. 1. § (4) bekezdése szerinti
 • béren kívüli juttatások [Szja tv. 71. §],
 • béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §] Szja tv. szerint adóalapként meghatározott összege,
 • kamatkedvezményből származó jövedelem [Szja tv. 72. §], valamint
 • a Szocho tv. 1.  § (5) bekezdésében meghatározott jövedelem, azaz a kamatkedvezményből származó jövedelem [Szja tv. 72. §]
 • a vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §],
 • az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §],
 • az osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §],
 • az árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §],
 • az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme.

 Ezek alapján már a januárban béren kívüli juttatásként adott SZÉP-kártya-támogatás után sem kell a szakképzési hozzájárulást megfizetni.

Forrás: NAV

#szakkepzesihozzajarulas #ado #vallalkozas #kedvezmeny #veszelyhelyzet #ber

H I R D E T É S