blank

Adakozunk, segítünk, társadalmi munkát végzünk – ki jár jól vele?

blank
blank

H I R D E T É S

Egy hét alatt a baranyai vállalkozások jóvoltából 3,2 millió Ft értékben gyűlt össze étterembe, cukrászdába, fodrászhoz, masszázsra utalvány, tartós élelmiszer, valamint hasznos kiegészítő az egészségügyben dolgozók számára, hogy ezzel is köszönetüket fejezzék ki az eddigi erőfeszítésekért. Az adományt a pécsi Koronavírus Ellátó Központ sürgősségi részlegén dolgozó nővérek és ápolók számára a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara juttatta el. A CSR, azaz a vállalati felelősségvállalás a jólétet is szolgálja. Érdemes nemcsak felvállalni, de hasznos hírt adni is róla.

Segíteni jó, sőt felemelő – egy cég számára is

Állhatna itt hír arról, hogy X cég fontos gyógyítóberendezést ajándékozott egy kórháznak, vagy hogy Y vállalkozás munkatársai összefogtak és lefestették egy óvoda kerítését, netán Z vállalat munkatársai gyűjtést szerveztek egy lány lélegeztetőgépének megvásárlására. Ilyenkor karácsony előtt egyébként is megélénkül az adakozási kedv, előtérbe kerülnek a sérültek, a hátrányos helyzetben élők, a gyerekek, az állatmenhelyek… Ám vannak olyan vállalatok, ahol a CSR, azaz a társadalmi felelősségvállalás nem korlátozódik az év utolsó hónapjára. Ugyanis nem csak a megajándékozottak nyernek ezzel a tevékenységgel.

A CSR, azaz a vállalati felelősség a vállalatok önként, de nem önzetlenül vállalt tevékenysége, amely Kotler és Lee megfogalmazásában olyan „elkötelezettség, amely során a vállalat a közösség jólétének érdekében folytat önkéntesen, szabadon választott üzleti gyakorlatot, amit erőforrásaival is támogat”.

Tehát az, hogy egy vállalat összefog egy személy, egy intézmény, egy ügy megsegítése érdekében, ugyanúgy előnyére válik magának a szervezetnek, mint annak, akire irányul a támogatás. Hiszen, ha a kollégák magukénak vallják az ügyet, ha átérzik, hogy milyen felemelő adni, segíteni olyan embereken, akik valamiben hiányt szenvednek, ez őket is emeli, illetve a technikai lebonyolítás, az átadás megszervezése összekovácsolja őket.

Az élmény új képességeket is mozgósít

Van olyan vállalkozás, amelynek a munkatársai még a szabadnapjukon is boldogan és büszkén vitték ki a cég által felajánlott gyümölcsöket a helyi óvodákba, iskolákba. Vagy kórházak gyermekosztályainak, játszóterének rendbe tételében, esetleg egy futóverseny megszervezésében, illetve ételosztásban segítettek. Olyan élményekhez jutottak ezáltal, amelyeket nem tudnak megélni a napi munkájuk során, hiszen más képességeket vagy hozzáállást követelt meg részükről az új feladat. A szervezés, a munka elvégzése alatt olyan kollégával is kapcsolatba kerültek, akár el is beszélgettek vele, akivel talán nem is ismerték egymást a vállalatnál, az új kihívás azonban a másik énjüket is előhívta. A kapcsolatok szorosabbra fűzéséből, az új készségek feltárulkozásából a cég is igen sokat profitál, hiszen a következő céges feladat megoldásánál már nem kell kiépülnie a bizalomnak, gördülékenyebb lesz a kommunikáció és a célzott feladatleosztással egyszerűbbé válik az ügymenet.

A vállalati társadalmi felelősség nemcsak aktív tevékenységben, hanem a mindennapi működésben bevezetett új elvekben is megnyilvánulhat, felvállalása pedig előnyöket és hátrányokat is jelenthet egy vállalat számára. A munkatársakra gyakorolt kedvező hatás mellett előnyként jelenik meg a vállalat társadalmi elismerése, imázsának és márkájának erősödése, kutatások szerint pedig hátrány, hogy a társadalmi felelősségvállalást tekintve a vállalatok soha nem lesznek legitimek. Hiszen egy cég erősen függ a fogyasztóitól, a vásárlóitól, így hiába hirdeti magáról, hogy mondjuk környezetvédő módon működik, ha a vásárlói nem fizetnek magasabb összeget egy termékért, mert az pl. felelősségteljes gazdálkodásból vagy termelésből származik.

Érdemes hírt adni a CSR tevékenységről

Magyarországon a kisebb vállalkozások egyelőre nem tartják fontosnak a társadalmi felelősségvállalás kommunikálását, véleményük szerint a fogyasztók nem értékelik azt, ám a nagyobb vállalatok számára ez igenis fontos tevékenység. Talán azért, mert a nagyobb cégekre jobban figyel a közvélemény és a negatív hangvételű támadások kivédésére hatékony eszköznek tartják saját jó magatartásuk népszerűsítését.

Szerző: K.T.

#CSR #vallalkozas #vallalatikultura #HR #vallalatifelelosseg

H I R D E T É S