blank

Digitális bennszülött kamaszok – digitális bevándorló szülők

blank
blank

H I R D E T É S

Ahhoz, hogy értsük és megértsük a ma pályaválasztás előtt álló Z generációs gyermekeink látásmódját, választását, döntéseit, érdemes megismerni nemzedékük jellemzőit, az őket érő hatásokat, azt, hogy mi foglalkoztatja őket. A Bács Pályaválasztás Kamasz Akadémiáján Bereczki Enikő ifjúsági és generációs szakértő ilyen megközelítésből beszélt a digitális bevándorlók és a digitális bennszülöttek sajátosságairól, tartalomfogyasztási szokásairól, valamint a pályaválasztás előtt álló generáció látásmódjáról, attitűdjéről.

Technológia, ami meghatározza a korszellemet

A legtöbben azt gondoljuk, hogy az azonos életkorba tartozó egyéneket soroljuk ugyanabba a nemzedékbe, pedig a generációt olyan személyek csoportjaként lehet meghatározni, akik ugyanazon a történelmi időn és téren osztoznak, ami pedig kollektív személyiséget biztosít nekik. Ebben erőteljesen meghatározók a társadalmi, a politikai, a gazdasági körülmények és az adott korra jellemző közös tapasztalatuk, ezek mentén különülnek el az előttük lévő generációtól az adott korcsoportba tartozó fiatalok. Az élményekben jelentős szerepet játszik a tömegkultúra és a technológia fejlettségi szintje is. Ha jobban meg szeretnénk ismerni a (mai) fiatalokat, érdemes figyelni az őket körülvevő és meghatározó adott uralkodó korszellemre. Ebben ma döntő szerepet játszik a technológia.

Generációk és különbségeik

Jelenleg a családokban hat generáció is együtt élhet, ami példátlan a történelemben. Ezt a helyzetet a technológia fejlettsége, felgyorsulása is előidézte. A hat generáció a következő:

A veterán generációt a nagyszülők, a dédszülők képviselik, akik 1925–1945 között születtek.

A babyboom generációt az 1946 és 1964 között születettek alkotják, az X generációt az 1965 és 1979 között születettek. Az Y generációsok 1980 és 1994 között jöttek világra, a Z generáció tagjai 1995 és 2009 között, az alfa generációt alkotók pedig 2010 után látták meg a napvilágot.

A technikához való viszonyulás az alapja a digitális bevándorlók és a digitális bennszülöttek megkülönböztetésének: míg a digitális bevándorlók felnőttként találkoztak az internethasználattal, az életük, a munkájuk nagy részét internet nélkül töltötték és ugyan megtanulták a digitális eszközök használatát, de nem biztos, hogy az komfortos számukra, addig a digitális benszülöttek beleszülettek a technika használatába. A két csoport elkülönülése az Y generációban érhető tetten, e nemzedék fiatalabb tagjai már a digitális benszülöttek közé sorolhatók, idősebb tagjai pedig bevándorlók. Ha szeretnénk leegyszerűsíteni a generációs felosztást, elmondhatjuk, hogy az X és Y generációs szülők nevelik a Z és alfa generációs gyerekeket, fiatalokat.

A generációk között vízválasztó lehet a digitalizáció

A szülők, azaz a digitális bevándorlók szabályozottan fogyasztják a tartalmakat, egyszerre kevesebb információt szeretnek feldolgozni és a szövegeket részesítik előnyben.  Inkább függetlenül dolgoznak és hajlandók kivárni, hogy a munkájuknak később legyen meg az eredménye vagy utólag jutalmazzák azt. Ezzel ellentétben a gyerekek, a kamaszok, azaz a digitális bennszülöttek gyorsan és sok információt dolgoznak fel egyszerre, egy időben több mindennel foglalkoznak és nem egy tartalmat fogyasztanak. A szövegpreferencia helyett a vizualitás a nyelvük, tehát a videós üzenetek, a képek, a videók fontosabbak számukra a szövegnél. Jellemző rájuk a tartalomfogyasztás közbeni ugrálás, a kattintgatás, a kapcsolgatás. Független munkahelyek helyett inkább hálózatokban szeretnek dolgozni, és nehezen várják ki a munkájuk vagy egy tanulási folyamat eredményét, azonnali visszajelzésre vágynak.

Bereczki Enikő szerint az egyéni karakter, a szocializáció rengetegszer felülírja a generációs jellemzőket. Ha egy gyereknek nem engedélyezik az eszközhasználatot, vagy nem teheti meg, hogy használja a digitális eszközöket, egészen más lesz a generációs karakterisztikája, de ugyanígy azoknak az idősebbeknek is, akik gyorsan követik a technikai változásokat. A Z generáció már jólétbe, kényelembe született, nem igazán tudják, hogy milyen nélkülözni. A szülők gyermekcentrikusak, mindent megtesznek a gyermekük életszínvonalának fenntartásáért, a családokban a legtöbbször minden a gyerekek körül forog. Sok fiatal korlátok nélküli világban nő fel. Ennek az lehet a következménye, amit egy friss EU-s kutatás is alátámaszt: ahol nincsenek korlátok, sokkal hajlamosabbak a fiatalok a devianciára vagy a függőséget okozó szerhasználatra.

Virtuális tér és a magány

A Z generációt a szülők már korán bevonják a döntéshozatalba, viszont ez azzal jár, hogy felelősség nélkül hozzák meg a döntéseiket, és ehhez szoknak hozzá. Későn nőnek fel, húzódozva hagyják el a gyerekkort, amelynek kitolódik az ideje. Erős igényük van az azonnali jutalomra és visszajelzésre, mert elbizonytalanodnak, ha nem kapják meg azt. Ez igen fontos a továbbtanulás és a munkavállalás szempontjából, hiszen az idősebb vezetők számára ismeretlen ez a jelenség. A családokban sokat dicsérik a gyerekeket, de még a videójátékokban és a közösségi médiában is folyamatos a visszajelzés. A Z-s fiatalok szeretnék megmutatni az egyéniségüket, sok időt töltenek online, már csak azért is, mert erős bennük a „félek, hogy kimaradok valamiből” érzés. A kapcsolataik nagy része is a virtuális térben zajlik, számukra egybeolvad az online és az offline világ. Sokaknál erősödik a magány és a depresszió veszélye, statisztikák szerint hazánkban minden 10. fiatal depressziós, mivel a virtuális térben lévő barátok nem tudják kielégíteni a társasági igényeiket. Ez az időszak, amikor a továbbtanulásukról kell dönteniük, sokaknál felerősítheti a depresszió, a magárahagyottság érzését.  

Szerző: K.T.

#palyavalasztas #Zgeneracio #munkaeropiac #karrier #kozossegimedia

H I R D E T É S