blank

Ne a kabátot varrjuk a gombhoz, hanem a gombot a kabáthoz – a hatékony irányváltoztatás

blank
blank

H I R D E T É S

Az életben egyetlen állandó dolog van, az pedig a változás. Sok múlik rajta, mennyire hatékonyan vagyunk képesek alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Czirkos Orsolya szervezet- és személyfejlesztő coach, tréner segítségével elemezzük a manapság előforduló helyzeteket.

Az idősebbek között találunk olyanokat, akik onnan mentek nyugdíjba, ahol elkezdték a munkát, és ez egyáltalán nem ment ritkaságszámba annak idején. Ma már egyre kevésbé jellemző. Azóta, a piacgazdaság bevezetésével és megszilárdulásával a munkaerőpiacon is verseny alakult ki. Gyakorlatilag a kereslet és a kínálat viszonya határozza meg, ki milyen munkát talál, hogyan képes szó szerint eladni magát.

Hogy milyen tényezők sarkallják arra a munkavállalót, hogy irányt váltson, és új munkakörben mérettessen meg?

Gyakorta valamilyen külső kényszerítő körülmény hatására találja magát új pozícióban. Például mert megszűnt a munkája, vagy egyenesen a munkahelye is.

Klasszikus példa erre a rendszerváltás után az orosztanárok átképzése, akik általában valamilyen új nyelvet sajátítottak el, hogy aztán azt oktassák a későbbiekben. Lehet, hogy a cég, változó igényei szerint új munkakörbe igyekszik helyezni addigi alkalmazottját vagy alkalmazottait.

Belső igény is keletkezhet a változtatásra, ha a munkavállaló valamiért nem érzi jól magát az adott pozícióban. Ennek többféle oka lehet. Például konfliktusba kerülhet egy vagy több kollégájával, vagy akár a vállalat szervezeti kultúrájával. Esetleg úgy érzi, a pozíciója nincs összhangban a tudásával, képességeivel, vesztegeti az idejét, aprópénzre váltja tehetségét.

Felmerül a kérdés, hogy egyáltalán mitől érzi úgy egy munkavállaló, hogy a „helyén van”. Általánosságban fontos, hogy a szervezet értékrendje összhangban legyen a sajátjával. Fontos, hogy a kamatoztathassa tudását, használhassa képességeit. Illetve az is, hogy a munkája fedésben legyen az érdeklődési körével.

És bár az értékrend általában lassabban változik, az érdeklődési kört illetően következhetnek be nem várt fordulatok is, avagy a személy nem egyszer önmaga számára is meglepetéseket tartogat.

Ezzel együtt szerencsés, ha az új, megszerzendő kompetencia régebbiekhez kapcsolódik, vagy kapcsolható. Ha a gombot varrjuk a kabáthoz, nem pedig fordítva.

Mindenesetre valószínűleg gyorsabban lehet így elsajátítani új ismereteket, mint egy vadiúj dologba belevágva.

blank

Természetesen egy karakteres váltás is indokolt lehet. Hiszen nem egyszer a külföldi munkavállalás is számtalan ilyen meglepetést tartogat: nem elég, hogy az illetőnek meg kell küzdenie a kulturális különbségek okozta kihívásokkal, sokszor nem is a régebbi munkakörében helyezkedik el. Lehet, hogy egy presztízsét tekintve számára kevéssé ideális munkakörben találja magát, ezt a változást pszichésen is fel kell dolgoznia annak, akit esetleg zavar. Például, ha egy értelmiségi kétkezi munkát kénytelen vállalni. Meglehet azonban, hogy éppen az ellenkezője történik mindennek: manapság divatos a sikeres cégvezetők körében is, hogy kitanulják például a kenyérsütés rejtelmeit és péknek állnak. A kétkezi munka iránti belső igény is növekvőben van.

Elképzelhető, hogy valakit vezető pozícióba helyeznek és ez vagy összhangban van képességeivel, vagy nincs. Az is lehet, hogy valaki középvezetőnek kiváló volt, ám a felsővezetői pozíció elsősorban jó stratégát kíván, és meglehet, hogy nem érzi helyén magát az új pozícióban.

Számtalan egyéb példát találhatunk a saját életünkben és a környezetünkben élőkében is akár a kényszerű, akár a belső igényből fakadó sikeres, vagy sikertelen pályamódosításra.

Mindenesetre a változás, a változtatás kreativitást igényel, ez a sikeres alkalmazkodás záloga. Kreativitás alatt pedig nem elsősorban azt értjük, ha valaki szép dolgokat alkot (bár a kettő össze is függhet), hanem azt, ha találékonyan reagál a fordulatokra, a kihívásokra, ha új utakat és megoldásokat keresve újra és újra eredményesen veszi az akadályokat, mindeközben megőrizve lelki ellenállóképességét is. A folyamat, a változás ijesztő lehet elsőre, de rejtett erőforrásaink bevetésével szép sikereket érhetünk el, amelyek tovább erősítenek bennünket, növelve önbizalmunkat.

Szerző: B.E.

#HR #karrier #coaching #palyamodositas

H I R D E T É S