blank

Pontszámítás, szóbeli: teendők és lehetőségek a középiskolai írásbeli felvételi után

blank
blank

H I R D E T É S

Valószínűleg már minden középiskolai írásbelit író felvételező megtekintette a kijavított dolgozatát és tudja, hogy hány ponttal kalkulálhat, mire lesz elég a teljesítménye. Bár ez utóbbi még sokban függ az esetleges szóbeli felvételitől, vagy ha valamilyen hibát észlelt a javítás során, akkor a fellebbezés eredményétől. Nézzük, hogy milyen fontos dátumok szerepelnek a következő hónapokban a felvételi folyamatban, és milyen teendők várnak a szeptemberben középiskolát kezdők előtt.

A középiskolai felvételiket (matematikából és magyarból) január 23-án írták azok a nyolcadik osztályosok, akik szeptemberben négy-, hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumban kezdik az új tanévet. Idén a koronavírus-járvány miatt két pótnap (január 28. és február 5.) is rendelkezésre állt a központi felvételi megírására, hiszen tekintettel kellett lenni az esetlegesen beteg, illetve karanténban lévő diákokra is. A következő dátum február 8-a, eddig értesítik az írásbeli eredményéről a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a tanulókat.

Az egyik legfontosabb határidő 2021. február 19-e, ekkor van ugyanis a középiskolai jelentkezés határideje. Eddig kell elküldeni a kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat abba az intézménybe, ahová a tanuló jelentkezik. Ezt általában az általános iskola intézi. Ez után hívják be a felvételizőket szóbeli vizsgára azok a középiskolák, amelyek ilyen vizsgát szerveznek, ezeket a beszélgetéseket február 23-a és március 12-e között tartják, és minden érintett diákot írásban értesítenek róla. Április 30-áig kell értesítést küldeniük a felvételt hirdető középfokú iskoláknak arról, hogy felvették-e, esetleg elutasították-e a jelentkezőt. Ezt a levelet mind a jelentkező, mind az általános iskola megkapja. A következő dátum május 10-21-e, ekkor tartják a rendkívüli felvételi eljárást a középfokú oktatási intézmények, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

Hogyan áll össze a felvételiző pontszáma?

A pontszámítást három módon végzik az intézmények: vagy az általános iskolai jegyek alapján alakítják ki a felvételizők rangsorát, de van, ahol a tanulmányi eredmények mellett az írásbeli vizsga is számít. Az a középiskola, amely szóbeli vizsgát (beszélgetést) is szervez, ennek az eredményét is beleszámítja a felvételizők pontszámába. Fontos azonban tudni, hogy a felvételiben megszerezhető összpontszám minimum 50%-át az írásbeli vizsgán kell megszerezni. Van olyan középiskola, amely nem kéri a matematika és a magyar központi írásbeli eredményét, csak az egyik tárgyból szerzett pontot veszi figyelembe, de ekkor is érvényes az a kitétel, hogy az írásbeli eredmény az elérhető felvételi összpontszám minimum 50%-át kell hogy képviselje.

A tanulmányi eredmények számításakor figyelembe lehet venni a jelentkezés tanévének félévi eredményeit is. A pontszámításnál a szóbeli vizsga eredménye maximum az elérhető felvételi összpontszám 25%-a lehet. Idén a középiskolák a járványhelyzetre tekintettel úgy is dönthetnek, hogy online szóbeli felvételi vizsgát tartanak, ezért érdemes figyelni az adott intézmény weboldalát.

Fellebbezés, sorrendmódosítás

Előfordulhat, hogy a felvételi feladatlapok megtekintésekor azt tapasztalja a diák, hogy nem a javítási útmutató szerint értékelték a teljesítményét, ekkor lehetőség van írásbeli észrevételt tenni. Ezt azonban csak a megtekintést követő első munkanap végéig (16 óráig) teheti meg. A határidő elmulasztása esetén egy napon belül igazolási kérelmet lehet benyújtani. Az észrevételt három munkanapon belül kell elbírálnia az iskolának, az eredményről pedig határozatot kell küldenie a tanulónak. Amennyiben az intézmény döntésével nem ért egyet a diák, akkor a határozat kézhezvételétől számítva három napon belül fellebbezést nyújthat be írásban a vizsgát szervező iskolában, az Oktatási Hivatalnak (OH) címezve. Az iskola küldi el a fellebbezést az OH-nak, amely nyolc napon belül dönt az ügyben. Az eredményről a diák és az iskola is értesítést kap.

Lehet módosítani a megjelölt iskolák sorrendjét

Egy alkalommal, március 23-án lehetőségük van a tanulóknak, hogy megváltoztassák a benyújtott tanulói adatlapon az iskolák sorrendjét. A módosítás nem ad lehetőséget tanulmányi terület törlésére, csak a sorrendjük felcserélésére, illetve új tanulmányi terület felvételére. Ez utóbbit csak olyan középfokú iskola esetén lehet megtenni, amely szerepelt az eredeti tanulói adatlapon, és ezt egyeztetni kell az adott intézménnyel. A módosítást abban az általános iskolában végezhetik el, amely elkészítette a felvételiző felvételi lapjait. A módosításnál érdemes a legszimpatikusabb iskolát megjelölni, amelyre leginkább vágyik a továbbtanuló. Ha nem sikerül bejutni az elsőként megjelölt tanulmányi területre, akkor a Felvételi Központ automatikája vizsgálja meg, hogy a pontszám alapján bekerülhet-e a sorrendben következő tanulmányi területre. Ha tehát nem veszik fel a diákot az első helyen megjelölt tanulmányi területre, nem csökkennek az esélyei a hátrébb sorolt iskolába vagy tanulmányi területre való bejutásra.

Szerző: K.T.

#palyavalasztas #felveteli #kozepiskola

H I R D E T É S