blank

Új szabályok a felnőttképzésben – minden képzést be kell jelenteni

blank
blank

H I R D E T É S

Jelentős szigorításokat vezetett be a hazai felnőttképzésekkel kapcsolatban a kormány 2020. szeptember 1-től. Ekkortól minden célirányos kompetenciafejlesztésre irányuló és szervezetten megvalósuló képzés, oktatás, tanfolyam, illetve tréning (ideértve a vállalati belső képzéseket is) a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozik. A törvényalkotó célja ezzel az volt, hogy láthatóvá váljon az a rengeteg képzési forma, amelyek keretében új ismereteket, szakmákat sajátít el a felnőtt korú lakosság.

Az irányadó törvény értelmében felnőttképzési tevékenység kétféleképpen végezhető: bejelentés alapján, esetleg engedély birtokában. Minden esetben érdemes megvizsgálni, hogy az adott képzés, oktatás stb. a felnőttképzés hatálya alá esik-e, azaz célirányos-e és szervezett keretek között valósul-e meg (ehhez felnőttképzési szakértőt is be lehet vonni). Ezzel kapcsolatban számos információt tartalmaz az educert.hu/kepzes oldal. Például egy olyan nyelvgyakorlási célzattal megtartott angolóra, ahol a meglévő nyelvtudásra alapozva erősítik az angoltudást, nem számít felnőttképzésnek, így nem is bejelentésköteles.

A felnőttképzési tevékenység ugyanis: „célirányos kompetenciakialakításra és kompetenciafejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatás és képzés, valamint ehhez kapcsolódó szolgáltatás, mely az egyénre szabott képzés és oktatás kialakításának elősegítésére, hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére irányul.”

Ide tartoznak a vállalaton (szervezeten) belül megvalósuló belső képzések is. A törvény mindenkire vonatkozik, aki legálisan működik Magyarországon és képzést folytat. Felnőttképzés folytatásához a vállalkozónak, a vállalkozásnak a tevékenységei között rendelkeznie kell a 8559-es TEÁOR-ral.

blank

Különbséget kell tenni a bejelentésköteles és az engedélyköteles felnőttképzés között.

Mindkét esetre vontakozik, hogy a képzést be kell jelenteni a Felnőttképzési Államigazgatási Szervnél (FAR) (far.nive.hu). A nem engedélyköteles felnőttképzés bejelentése esetén az ügyintézés határideje a kérelem beérkezésétől számított nyolc nap, és az eljárásért illetéket kell fizetni, ami 15000 Ft. Az engedélyköteles felnőttképzés szigorúbb feltételekhez kötött. Ha a vállalkozó vagy vállalkozás szakképzést (részszakmára felkészítő szakmai oktatást vagy programkövetelmény alapján szakképesítésre felkészítő szakmai képzést), esetleg olyan képzést kíván szervezni, ami költségvetési támogatásból vagy EU-s forrásból valósul meg, akkor engedélyeztetnie kell a felnőttképzési tevékenységét.

Az engedélyezési eljárás szintén elektronikus úton történik, a kérelmet a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül kell benyújtani. Itt az ügyintézés határideje a kérelem beérkezését követő hatvanadik nap. Az eljárásért eljárási illetéket kell fizetni, ennek az összege 214000 Ft. Mindkét esetben felnőttképzési szerződést kell kötni a hallgatókkal, akiknek a törvényben meghatározott módon tájékoztatást kell nyújtani, közös még a személyes adatok kezelése és az adatszolgáltatás.

A felnőttképző a felnőttképzési tevékenységéről statisztikai adatokat köteles szolgáltatni, ezt a FAR útján teljesíti. A képzést végzőknek érdemes részletesen dokumentálniuk a képzést, hiszen az azzal kapcsolatos tájékoztatást és panaszkezelést egyébként is előírja a törvény. De a képzés megvalósulásának bizonyításához, akár egy vitás esetnél is jól jön, ha van haladási napló, rögzítették a hiányzásokat stb.

A bejelentésköteles képzés elvégzése után tanúsítvány adható, az engedélyköteles képzésnél a tanúsítványt a FAR rendszeréből kell kiállítani. A FAR elégedettségmérést végez a képzés lezárulta után, az anonim kérdőívet e-mailen küldi ki a résztvevőknek. Az új törvény alkalmazásával kapcsolatos kérdésekben felnőttképzési szakértőhöz, az Információs és Technológiai Minisztériumhoz vagy a megyei iparkamarákhoz is lehet fordulni.

Szerző: Kis Tünde

#felnottképzes #torveny #engedelyezes #cegeskepzes

H I R D E T É S