másodállás
Forrás: Envato

Amikor csak a főnököd engedélyével vállalhatsz másodállást…

blank
blank

H I R D E T É S

Többen kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy a már meglévő munka mellett akár a megélhetés, akár kereset kiegészítés végett újabb munkát szeretnének vagy kénytelenek vállalni. Másodállás esetén ilyen körülményekre kell a munkáltatóknak és a munkavállalónak figyelemmel lennie. Tömösvári Andrea ügyvéd segít megválaszolni a kérdéseket.

Nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely tiltaná, hogy egy másodállást vállaljon. Viszont a munka törvénykönyve általános együttműködési kötelezettséget ír elő a felek számára, így a munkavállaló köteles bejelenteni munkáltatójának, ha párhuzamosan másik munkaviszonyt létesít.

Mely esetekben korlátozhatja vagy tilthatja a munkáltató a párhuzamos munkavégzést?

Ilyen alapos ok lehet a munkáltató konkurenciájánál történő párhuzamos munkavégzés. Ez ugyanis a munkáltató gazdasági érdekének sérelmével járna.

Bizonyos munkakörök esetében maga a jogszabály tiltja a több munkavégzésre irányuló jogviszony létrehozását. Vezető állású munkavállaló esetében ugyanis maga a munka törvénykönyve tiltja, hogy a munkavállaló bármilyen egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítsen. Természetesen a vezető állású munkavállaló ettől eltérően is megállapodhat azon munkáltatójával.

Mit várhat el a munkáltató a munkavállalótól, ha a munkavállalónak több jogviszonya is fennáll?

A munkavállaló pihenő idejében azt csinál, amit szeretne, így akár más munkát is vállalhat. A munkavállaló kizárólag annyi munkaviszonyt tarthat fenn, amennyit illetően kötelezettségeinek maximálisan eleget tud tenni.

Befolyásolhatja egy második munkahely a fizetést?

A munkavállaló alapbérét akkor sem lehet a minimálbér, vagy a garantált bérminimum összegénél alacsonyabb összegben meghatározni, ha a munkavállaló más munkaviszonyban keres annyit, hogy a két munkaviszonyból adódó keresete a jogszabály által meghatározott mértéket elérje.

A munkáltatóknak mindkét munkaviszony esetén úgy kell kezelnie a szabadságok és a táppénz elszámolását, hogy az megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, hiszen önálló jogviszonyokról van szó.

A munkáltatónak fontos arra is figyelnie, hogy a munkavállaló lehetőleg ne egyszerre végezze a párhuzamos munkaviszonyból származó feladatait. Ha viszont mindkét munkáltató hozzájárul egy párhuzamos feladatellátáshoz, célszerű több munkáltató által létesített munkaviszonyt létrehozni a munkavállalóval.

Fotó: Envato

H I R D E T É S