adatvédelem
lakat,kulcs és számítógép - adatvédelem szimbólum

Hogy ellenőrizhet a munkáltató, ha távmunkában dolgozunk?

blank
blank

H I R D E T É S

Távolról és a helyszínen is ellenőrizheti a munkáltató a távmunkában lévő dolgozót – döntött a kormány. A számítógéppel otthon dolgozót a munkaadója számítástechnikai eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti, az egyéb távmunka helyeket pedig a helyszínen lehet ellenőrizni.

Az Uniós és a hazai munkajogi szabályozás egyaránt engedi a munkavállalók munkahelyi magatartásának ellenőrzését, az ellenőrzésnek azonban csak a munkavégzéssel közvetlenül összefüggésben lehet helye. Fontos szabály, hogy a dolgozók magánéletét semmilyen módon nem lehet megfigyelni vagy ellenőrizni, továbbá tájékoztatni kell őket a megfigyelés lehetőségéről és arról, hogy arra milyen technikai eszközök használatával kerül sor.

A Magyar Közlönyben frissen megjelent rendelet szerint a számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén

  • – a munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól,
  • – a munkavállaló a munkavégzés helyét az előbbi munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg,
  • – a munkáltató a munkavédelmi szabályok megtartását – eltérő megállapodás hiányában – számítástechnikai eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti.

A távmunkavégzés – a munkáltatóval kötött megállapodás alapján – a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató a kockázatértékelés elvégzése során győződik meg a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról. A munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotának fenntartásáról ebben az esetben a munkavállaló gondoskodik. – áll a Közlönyben.

A távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat.

A munkavédelmi hatóság a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal tájékoztatja.

A nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a felek írásban megállapodnak a munkavégzés helyéről. Ilyen távmunka csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek minősített távmunkavégzési helyen folytatható. A távmunkavégzési helyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a munkakörülményeket.

A munkáltató – vagy megbízottja – rendszeresen köteles meggyőződni arról, hogy a távmunkavégzési helyen a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. Ezért beléphet a távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére.

A megfigyelés során a munkáltatónak számos alapelvet be kell tartania. Azok csak célhoz kötötten történhetnek és a munkáltató jogos érdekeinek védelme érdekében, mindemellett nem érheti sérelem a dolgozók emberi méltóságát.

A munkahelyi maszkhasználattal kapcsolatban

Továbbra is irányadó marad az a szabály, hogy a munkáltató köteles gondoskodni a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről. Amennyiben a kockázatértékelés alapján a fertőzés kockázata maszkhasználat nélkül is alacsony szinten tartható, úgy a munkáltató már megalapozottan hozhat olyan döntést, hogy nem kötelező a munkahelyen maszkot hordani.

Ha a védettségi adatok megismerése szükséges a kockázatértékeléshez, akkor ezt, mint különleges adatot, előzetes tájékoztatás és megfelelő jogalap birtokában lehet kezelni.

A GDPR szabályaiban és a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság (NAIH) által kiadott állásfoglalásokban foglaltak értelmében minden esetben tájékoztatni kell az érintettet az adatkezelés jogalapjáról és céljáról.

#munkajog #adatbiztonsag #GDPR #adatvedelem #tavmunka

H I R D E T É S