Felmondás
Üzletember eltépi a munkaszerződést.

Variációk felmondásra és felmondási időre

blank
blank

H I R D E T É S

Egy kutatás szerint – koronavírus-járvány ide vagy oda – a karrierváltás ma is népszerű. A munkavállalók 35%-a fontolgat munkahelyváltást a következő 12 hónapban. Munkahelyi konfliktusok, munkakörülmények, pénzügyi okok, vagy a fejlődés, a perspektíva hiánya vezethet el oda, hogy új munka után nézünk. És ilyenkor kérjük a munkaviszonyunk megszüntetését. De hogy is zajlik mindez?

A Munka Törvénykönyve értelmében a munkaviszony megszüntethető:

 • a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével;
 • rendes felmondással (határozatlan idejű munkaszerződés felbontása bármelyik oldalról);
 • rendkívüli felmondással (a munkáltató mulasztása okán);
 • azonnali hatállyal a próbaidő alatt (bármelyik fél részéről);
 • határozott idejű munkaviszony esetén a határozott idő letelte előtt a munkáltató által.

A felmondási idő akkor válik fontossá, ha a felmondás közös megegyezés történik, illetve a rendes felmondás esetén.

A felmondási idő hosszúsága munkahelytől és pozíciótól függően 30 és 90 nap. Határozatlan idejű munkaszerződés esetén érdemes rövidebb felmondási időre szerződni, hogy egy esetleges munkahelyváltás később egyszerűbb legyen. Rendes felmondás esetén a felmondási idő a Munka Törvénykönyve szerint minimum 30 nap.

Munkáltató felmondása esetén a felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött:

 • 3 év után 5 nappal;
 • 5 év után 15 nappal;
 • 8 év után 20 nappal;
 • 10 év után 25 nappal;
 • 15 év után 30 nappal;
 • 18 év után 40 nappal;
 • 20 év után 60 nappal meghosszabbodik.

A felmondási idő legkorábban a felmondás benyújtását követő napon kezdődik. Közös megegyezés esetén pedig tárgyalható a felmondási idő hossza.

Rendkívüli felmondás és a próbaidő alatti felmondás esetén nincs felmondási idő. A próbaidő alatt bármikor megszüntethető az együttműködés. Azonnali hatályú felmondás akkor lehetséges, ha a munkáltató bizonyítottan, súlyos gondatlanságból vagy szándékosan megszegi a munkaszerződést, a munkaviszony fenntartását ellehetetleníti.

Léteznek védett állapotok, amikor a munkáltató nem mondhat fel munkaszerződést:

 • várandósság és szülési szabadság esetén;
 • gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság esetén;
 • tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat-teljesítés esetén;
 • a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének (de legfeljebb ennek megkezdésétől számítva) hat hónapja alatt.

A munkaszerződésben megfogalmazott felmondási idő be nem tartása a Munka Törvénykönyve szerint jogellenes tevékenység.

#felmondas #munkaszerzodes #probaido #jogviszony #munkajog

H I R D E T É S