biztonságos munka. munkavédelem, a munkavédelem feladata, munkavédelmi oktatás, tűz és munkavédelem
munkavédelem, a munkavédelem feladata, munkavédelmi oktatás, tűz és munkavédelem

Csak biztonságos és „munkavállalóbarát” munkahelyen nyújtható minőségi teljesítmény (II. rész)

blank
blank

H I R D E T É S

Vajon hány perc (óra) megy el a tényleges munkaidőből, ha a munkavállalónak azzal kell foglalkoznia, hogy: folyamatosan a helyére illessze a számára túl nagy munkavédelmi sisakot; lelassítson egy olyan padlószakasz előtt, amely csúszik; olyan tárgyakat kerülgessen nagy teherrel, amelyek eltorlaszolják a biztonságos közlekedés lehetőségét… Ezek mind a teljesítmény rovására mennek, nem beszélve a balesetveszélyről. Cikkünkben folytatjuk a korábban megkezdett sort, hogy még mit kell biztosítania a munkáltatónak a biztonságos munkavégzéshez.

Fontos a munkahely kialakítása és üzemeltetése

Alapvető, hogy valamennyi munkahely kialakításának és üzemeltetésének meg kell felelnie a rendeletben meghatározottaknak, a munkavédelemre vonatkozó egyéb szabályoknak, valamint a tudományos, technikai színvonal elvárható követelményeinek. Fontos, hogy a munkahelynek minősülő épületek és építmények a használatuk jellegének megfelelő szerkezetűek és szilárdságúak legyenek. Az is joggal várható el, hogy a munkahelyen alkalmazott villamos berendezések ne okozzanak tűz- vagy robbanásveszélyt, illetve a munkavégzés hatókörében tartózkodók védve legyenek a közvetlen vagy közvetett érintés okozta villamos baleseti veszélyekkel szemben. Ma már egyre több munkáltató érzi magáénak, hogy figyelembe vegye az ergonómiát és az ergonómiai szempontokat a munkaeszköz, a munkahely (munkakörnyezet) és a munkavállaló közötti kapcsolatrendszer kialakítása során.

Fontos a munkahelyi higiéné

A Covid-helyzet világszerte ráirányította a figyelmet a munkahelyi higiéné fokozott betartására. Korábban is elvárható volt a munkavállalók részéről a munkahelyek, a munkaeszközök, illetve a felszerelések és berendezések higiénés követelményeknek megfelelő rendszeres takarítása és tisztítása, azóta viszont a vállalatok is szigorúbban veszik ezt. A munkavállalók egészségének megőrzése a munkáltató érdeke is (kevesebb táppénzen lévő kolléga), ezért különös figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagok jelenlétére. Így szükséges a zárt téri munkahelyek, ahol a munkavállaló veszélyes anyaggal, készítménnyel kerülhet érintkezésbe, műszakonkénti legalább egyszeri takarítása. A munkáltatónak biztosítania kell a dolgozók létszámának és a veszély jellegének megfelelő jelző- és riasztóberendezést, és ahol a veszély jellege indokolja, a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme érdekében biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni.

Fontos a balesetmentes mozgástér

A balesetmentes munkavégzés érdekében rendelkezésre kell állnia az egészséget nem veszélyeztető mozgástérnek. Azokon a helyeken, ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavállalót és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, vagy más alkalmas módon kell gondoskodni a védelemről. Például ha állványon, pódiumon, kezelőjárdán folyik a munkavégzés, ezek kialakításának, elhelyezésének, rögzítésének meg kell felelnie a munkavégzés jellegének, a várható igénybevételnek, és elvárható, hogy biztonságosan lehessen rajtuk munkát végezni, a szükséges anyagokat és eszközöket tárolni, valamint biztonságosan közlekedni. Az épületekben a tárolóhelyek kialakításának a tárolt anyagok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak, egymásra hatásának figyelembevételével kell megtörténnie, de ugyanígy ügyelni kell a környezetből eredő hatásokra, illetve az anyag emberi egészségre, környezetre gyakorolt hatására, a rakodás, szállítás és tárolás módjára is. A biztonságos munkavégzéshez elengedhetetlen a munkahely természetes és mesterséges megvilágítása. A fény mellett más, az egészséget befolyásoló tényezők is szerepet játszhatnak, így a zajhatások és a rezgések, a por és a vegyi anyagok, valamint a sugárzások, az alacsonyabb vagy magasabb légköri nyomás – ezekkel kapcsolatban is előírás, hogy ne károsítsák a munkavállalókat és ne veszélyeztessék a munkavégzés biztonságát.

Fontos a levegő, a padló és a klíma

Zárt helyen biztosítani kell az elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt és klímát, a szabadtéri munkahelyen pedig – a munkavégzés jellegének és a munkakörülményeknek megfelelő műszaki megoldásokkal, munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, melegedési lehetőséggel, védőitallal – gondoskodni kell a munkavállalók időjárás elleni védelméről. Sok balesetet okoz a nem megfelelő minőségű padló, ezért elvárható, hogy a munkahely padlózata és közlekedési útjai feleljenek meg a munkavégzés jellegének és az ebből fakadó tisztítási követelményeknek, felületük csúszásmentes, egyenletes, botlás- és billenésmentes legyen. Ugyanígy a közlekedési utak szélessége és a szabad magasság tegye lehetővé a gyalogosok és a járművek biztonságos közlekedését, a közlekedési utak és pályák melletti biztonságos munkavégzést. Az olyan munka- és tárolóhelyiségekben, ahol gyalogos- és járműforgalom is van, illetve rendszeresen szállítanak anyagot, a közlekedési, valamint az anyagmozgatási útvonalakat meg kell jelölni, vagy el kell választani egymástól.

Forrás: ommf.gov.hu
Szerző: Kis Tünde

H I R D E T É S