blank

Változik az egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke

blank
blank

H I R D E T É S

2021. január 1-jétől változik az egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke. A havi fizetendő összeg 8000 forint, a napi összeg 270 forint lesz – hívja fel a figyelmet az adóhivatal.

A módosult összegű járulékot először január hónapra, 2021. február 12-éig kell megfizetniük az érintetteknek.

Biztosított Magyarországon, aki:

 • munkaviszonyban áll
 • szövetkezet tagja
 • tanulószerződéses tanuló
 • álláskeresési támogatásban részesülő személy,
 • egyéni vállalkozó,
 • társas vállalkozó,
 • díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személy, ha az előírt jövedelmi feltételnek is megfelel,
 • egyházi szolgálati viszonyban álló személy,
 • mezőgazdasági őstermelő az egyéb feltételek fennállásakor,
 • főállású kisadózóként bejelentett személy,
 • állami projektértékelői jogviszonyban álló személy, ha az előírt jövedelmi feltételeknek is megfelel,

2020. július 1-jétől átalakult az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés rendszere. Ettől az időponttól a NAV automatikusan előírja az egészségügyi szolgáltatási járulékot a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatszolgáltatása alapján és erről tájékoztatást küld a járulékfizetésre kötelezettnek. A magánszemélynek tehát a járulékfizetést fő szabály szerint nem kell bejelentenie a NAV-hoz.

Fontos, hogy ha magánszemély nem fizeti meg a járulékot és a 2020. július 1-jét követő időszakra vonatkozóan keletkezett hátraléka meghaladja a 46 260 forintot (az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegének hatszorosát), akkor nem vehet igénybe térítésmentesen egészségügyi szolgáltatást. Ebben az esetben érvénytelenítik a társadalombiztosítási azonosító jelet (tajszám), ami ezután legkorábban a tartozás megfizetése utáni naptól lesz újra érvényes.

Ha az egészségügyi szolgáltatási járulékot fizető magánszemély külföldre távozik, és ott egészségügyi szolgáltatásra szerez jogosultságot, figyelemmel – a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekre, vagy – a Magyarország által kötött nemzetközi egyezményekre, akkor mentesülhet az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés alól.

A befizetett egészségügyi szolgáltatási járulékot a NAV az adószámlán tartja nyilván. Az információk lekérhetők az Ügyfélkapun keresztül.

Aki jelenleg csak alkalmi munkát végez, nem számít biztosítottnak. A munkáltató által megfizetett közteher ellenében kizárólag nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra jogosult. Ha tehát a magánszemély az egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult, akkor egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.

A szolgálati járandóságban részesülők jogosultak az orvosi ellátást igénybe venni, ezért nem kötelezettek egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére.

Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének ideje alatt szünetel a biztosítás, ezért, ha a magánszemély más jogviszonyában nem biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult, akkor egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.

#ado #biztositas #egeszsegugyiellatas #jogviszony #NAV

H I R D E T É S