Megfélelmlítés
Megfélemlítés, Forrás: Envato

Mi minősül munkahelyi zaklatásnak?

blank
blank

H I R D E T É S

Egy olyan munkahelyen, ahol nem tisztelik egymást kölcsönösen férfiak és nők, az együttműködés sem megy jól, tehát ennek a dimenziónak közvetlen kihatása van a munkavégzésre is. A határokkal játszani morális és jogi okokból is probléma. De mit is jelent a zaklatás?

Kérdezhetnénk elsőre, mit is nevezünk szexizmusnak, mi a zaklatás? Induljunk a női sofőrök vezetési alkalmatlanságától, a nők nem tudnak fegyelmet tartani-n át, egészen addig, amikor egy tudományos előadás felkonferálása kapcsán nyitásként az előadónő csinos kosztümjére sikerül felhívni a figyelmet. Gondolhatunk olyan hangadókra, akik rendszeresen a szexuális életük részleteivel traktálják kollegáikat, amiben hemzsegnek a nemi szerepekről szóló általánosítások; a nők ezt szeretik … a férfiaknak ez és ez kell. Olyanról is hallottunk már, amikor elterjedt és normalizált lesz egy közösségben, hogy pl. a nőket nem veszik komolyan; kétségbe vonják a hozzáértésüket, mindezt viccesen, kétértelműen, a végtelenségig elbizonytalanítva őket. A másik nem karikírozásától a megszégyenítéséig, a poénkodáson át, a skála igazán változatos.

Mi minősül szexizmusnak?

Minden olyan, a nyilvános vagy a magánszférában megnyilvánuló, akár online vagy offline cselekmény, gesztus, vizuális ábrázolás, kimondott vagy leírt szó, gyakorlat vagy viselkedés ide tartozik, amely azon az elképzelésen alapul, hogy egy személy vagy személyek egy csoportja a neme miatt alacsonyabb rendű lenne, és amelynek célja vagy hatása:

  • egy személy vagy személyek egy csoportja vele született méltóságának vagy jogainak megsértése; vagy
  • eredményét tekintve fizikai, szexuális, lelki vagy társadalmi-gazdasági kár(osodás); vagy
  • szenvedés okozása egy személynek vagy személyek egy csoportjának; vagy
  • megfélemlítő, ellenséges, lealacsonyító, megalázó vagy támadó környezet teremtése; vagy
  • egy személy vagy személyek egy csoportja autonómiája és emberi jogai teljes érvényesülésének akadályozása; vagy
  • a nemi sztereotípiák fenntartása és erősítése. (Forrás: Európa Tanács ajánlása: ’A szexizmus megelőzése és felszámolása’)

Nem véletlen, hogy az Uniós szerv megalkotta a tagállamok számára ezt a dokumentumot, mivel az a tapasztalat, hogy a szexizmus minden területen és minden társadalomban széles körben elterjedt, meghatározó jelenség. Leginkább azért veszélyes, mert ahogyan a preambulum kifejti, melegágya, előszobája tud lenni a gender alapú (jellemzően nőkkel szembeni) erőszak különféle megjelenési formáinak, segít legitimizálni, normalizálni; a családon belüli erőszakot éppúgy, mint a munkahelyi szexuális zaklatást.

Az Ajánlás így fogalmaz:

„… a „mindennapi” szexista megnyilvánulások ugyanis egy erőszak-kontinuum részét képezik, amely a megfélemlítés, a félelem, a hátrányos megkülönböztetés, a kirekesztés és a bizonytalanság által uralt légkört teremt, és ily módon korlátozza a lehetőségeket és a szabadságot …”

Az emberi méltóság alapérték

Mindez annyit jelent, hogy a szexista beszéd, viselkedés- és magatartásformák, gyakorlatok károsak, a nemek közötti viszonyra romboló hatásúak. A változásokat kell elősegíteni a nők és a férfiak társadalmi és kulturális viselkedésmintáiban azzal a céllal, hogy megszűnhessen mindazon előítélet, szokás, hagyomány és más gyakorlat, amelyek a nők alsóbbrendűségének gondolatán vagy a sztereotip női és férfi szerepeken alapulnak.

Egy olyan munkahelyi közösségben, ahol nem tisztelik egymást kölcsönösen férfiak és nők, az együttműködés sem megy jól, tehát ennek a dimenziónak közvetlen kihatása van a munkavégzésre is. Elemi érdeke tehát a munkáltatónak, hogy erre legyen gondja, szeme, füle és megfelelően tudjon reagálni az esetleges jelzésekre. Mindenek előtt pedig tegye köztudomásúvá, hogy az emberi méltóság alapérték, és nem tűri el, hogy a munkavállalók becsméreljék, lenézzék egymást, vagy akár élcelődjenek a másikon (különösen azért mert az egyikük férfi, a másik pedig nő).

Szakértő: dr. Sebestyén Andrea, PhD, zaklatasmentes.hu

Fotó: Envato

#zaklatas #coaching #fenntarthatojollet #diszkriminacio #egyenjogusag

H I R D E T É S