Orvosi tanácsadás
Forrás: Envato

Ezeket a kedvezményeket biztosítja a munkajog a lombikprogramosoknak

blank
blank

H I R D E T É S

A várandós munkavállalók mellett a mesterséges megtermékenyítésre irányuló programban részt vevő munkavállalókat is védi a Munka törvénykönyve. Nézzük, mi tekinthető reprodukciós eljárásnak, és milyen kedvezmények illetik meg az érintetteket a munkajog alapján!

Az egészségügyről szóló törvény és NM rendelet is rögzíti, hogy mely eljárások minősülnek reprodukciós eljárásnak. A munkajogi védelmek, kedvezmények kizárólag abban az esetben illetik meg a reprodukciós eljárásban részt vevő munkavállalót és hozzátartozóját, amennyiben tájékoztatja erről a munkáltatót, és átadja az erről szóló intézményi igazolást.

A jogszabály szerint emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásként tekinthető a:

  • testen kívüli megtermékenyítés és embrióbeültetés,
  • a házastárs, illetve élettárs ivarsejtjeivel vagy adományozott ivarsejttel végzett mesterséges ondóbevitel,
  • ivarsejt adományozásával történő testen kívüli megtermékenyítés és embrióbeültetés,
  • embrióadományozással végzett embrióbeültetés,
  • a női ivarsejt megtermékenyülését, illetőleg megtermékenyíthetőségét, valamint a megtermékenyített ivarsejt megtapadását, fejlődését elősegítő egyéb módszer.

Tilos felmondani a munkaszerződést az eljárás alatt

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt.

Amennyiben a munkavállaló úgynevezett lombikbébi-programban vesz részt, de felmondást kap kézhez a munkáltatótól, akkor e védelemre akkor hivatkozhat, ha erről a munkáltatót tájékoztatta. A munkáltató azonban a felmondás közlését követő munkavállalói tájékoztatástól számított tizenöt napon belül a felmondást írásban visszavonhatja. (Ha ugyanis nem vonja vissza, a bíróság fogja a munkavállalót visszahelyezni.)

Ebből az következik, hogy a felmondási tilalom érvényesüléséhez elegendő, ha a munkavállaló a fennálló kezelésről legkésőbb a felmondás közlését követően tájékoztatja a munkáltatót. A munkáltató a tájékoztatást követő tizenöt napon belül a visszavonhatja a felmondását, így elkerülheti a munkavállaló munkaviszonyának jogellenes megszüntetését. Abban az esetben, ha a munkaviszony ilyen módon lesz helyreállítva, a jogviszony megszüntetése és annak helyreállítása közötti időtartamot munkaviszonyban töltött időnek kell tekinteni, valamint meg kell téríteni a munkavállaló elmaradt munkabérét, egyéb járandóságait és az ezt meghaladó kárát.

A tájékoztatásnak legkésőbb eddig az időpontig meg kell történnie, amennyiben tehát a munkavállaló egyáltalán nem nyújt pontos tájékoztatást az eljárásról, illetőleg titkolja azt, úgy a védelemre nem hivatkozhat. Fontos ugyanakkor rögzíteni, hogy az Mt. szellemiségéből, valamint a tájékoztatási és együttműködési kötelezettség alapelvéből eredően érdemes a munkáltatót tájékoztatni annak érdekében, hogy neki is tudomása legyen arról, az adott munkavállaló védelem alatt áll. A tilalom fennállása és a határidő számítása szempontjából a felmondás közlésének időpontja irányadó.

A védelem időtartama

A védelem időtartama legfeljebb a kezelés megkezdésétől számított 6 hónapon keresztül állhat fenn. A védelem minden, megszűnt kezelést követő újrakezdett kezeléstől kezdődően megilleti a munkavállalót.

Munkaidő-kedvezmény és díjazás a kezelés idejére

Amennyiben a munkavállaló lombikprogramban vesz részt, mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól. Tehát a munkavállalónak nem kell szabadságot kivennie a kezelésen való részvételre, távolléte igazolt távollétnek minősül. A kedvezmény a férfiakat is megilleti.

Fotó: Envato

Szakértő: Dr. Tihanyi Tamás, munkajogi szakjogász, Első Magyar Könyvelő és Pályázatíró Kft.

H I R D E T É S