lifelong-learning-onismeret-palyavalasztas-munka
lifelong-learning-onismeret-palyavalasztas-munka

”Lifelong learning” jelenség a munka világában

blank
blank

H I R D E T É S

A manapság már sokak számára ismerős lifelong learning kifejezéssel párhuzamosan a köztudatba kezd beszivárogni a lifelong guidance, azaz az életpálya tanácsadás fogalma is. Maga a kifejezés is utal arra a helyzetre, ami napjaink pályaívvel kapcsolatos döntéseit jellemzi. A mai kor embere számára a pályaválasztás már korántsem az élet egy adott pillanatában meghozott, életre szóló egyszeri döntést jelent. Czirkos Orsolya szervezet- és személyfejlesztő coach, tréner szakmai észrevételei mentén vizsgáljuk a jelenséget.

A még nem is olyan régen érvényben lévő nyugodtabb, lassúbb és kiegyensúlyozottabb ütemű gyakorlathoz képest ma már egy igen gyorsan változó világban élünk. A munka világában ezzel összhangban szakmák tűnnek el, új szakmák jelennek meg. Mindez pedig folyamatosan új készségek és ismeretek elsajátítását igényli tőlünk, valamint azt, hogy tisztában legyünk a trendekkel. Ez a gyors változás ugyanakkor a mai kor emberére is komoly hatással van. Mi is gyorsabban változunk, ami az érdeklődésünket, igényeinket, belső késztetéseinket illeti.

Éppen ezért – az élethosszig tartó tanulás igényét és szükségét kiszolgáló felkészült oktatók és oktatási rendszer mellett – szükség van olyan felkészült tanácsadó szakemberekre is, akik az élet bármely időpillanatában aktuálissá váló „pályadöntésekben” segíthetik a hozzájuk fordulókat. Hogy pontosan miben és hogyan tudja támogatni a tanácsot kérőket egy ilyen szakember? Egy megalapozott pályadöntéshez szükség lehet az önismeret fejlesztésére, a választani szándékozott hivatással, szakmával kapcsolatos pályaismeretre, és nem utolsó sorban releváns munkaerőpiaci ismeretekre.

Helyzetek, életszakaszok, amelyekben elakadhatunk, segítségre szorulhatunk

Az első ilyen – legalapvetőbb – élethelyzet a kamaszgyerek pályaválasztása. Ezen kívül ott van a munkáját bármely okból elveszítő felnőtt kényszerhelyzete. Ugyanakkor egyre gyakrabban jelennek meg a munkával rendelkező, de abba belefáradó és egyfajta belső kényszert érző középkorúak, akik úgy érzik, váltaniuk kell ahhoz, hogy megőrizhessék belső egyensúlyukat. Viszont ugyanígy jelentkeznek a pályatanácsadóknál azok a nyugdíjba lépő idősebb emberek is, akik még bőven éreznek magukban energiát, és szeretnének továbbra is valamilyen hasznos, értékteremtő tevékenységet végezni. Persze számtalan esetben ez sem ennyire idilli helyzetet takar: sokak esetében egzisztenciális okokból van szükség a további munkavégzésre.

Gyors változások

A kirajzolódó korképből az is jól látszik, hogy melyek azok a szakmafüggetlen, általános érvényű személyes kompetenciák, amelyek mindenképpen szükségesek a mai világban való érvényesüléshez. A gyors változások igénylik tőlünk a tanulás, gyors helyzetfelismerés és alkalmazkodás képességét, rugalmasságot, problémamegoldó készséget. (Ha jobban belegondolunk, és párhuzamot vonunk, ezeknek a képességeknek a „korhű” verzióit használtuk a vadonban is a túlélésért folytatott szakadatlan küzdelem során.)

És talán a legfelbecsülhetetlenebb kincs a XXI. századi ember számára a reziliencia, ami azt a lelki ellenálló képességet jelenti, ami segít bennünket, hogy a váratlan, kiszámíthatatlan és éppen ezért sokszor szélsőséges helyzetekben is képesek legyünk megőrizni belső egyensúlyi állapotunkat. A lifelong learning és guidance mentén önismereti munkával, szemléletváltással ezek a képességek is fejleszthetőek.

Szerző: B.E.
Fotó: Envato

H I R D E T É S